Zebranie Sprawozdawcze Oddziału za rok 2015

Serdecznie zapraszamy do udziału w Zebraniu Sprawozdawczym Oddziału SITK RP w Krakowie za rok 2015, które odbędzie się w dniu 14 marca 2016 roku o godz. 16.30 w Sali Konferencyjnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie przy ul. Brożka 3.

Program zebrania obejmuje:

 • otwarcie Zebrania i powitanie gości,
 • wręczenie legitymacji członkowskich, oznaczeń i wyróżnień,
 • przedstawienie sprawozdania z działalności Oddziału w roku 2015,
 • przedstawienie opinii i protokołu Komisji Rewizyjnej,
 • podjęcie Uchwały o przyjęciu sprawozdania z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego za rok 2015,
 • rozpatrzenie wniosku Zarządu Oddziału i podjęcie Uchwały o nadaniu Godności Honorowego Prezesa Oddziału,
 • zaprezentowanie planu działania na rok 2016,
 • dyskusję programową,
 • podjęcie Uchwały o przyjęciu planu działania na 2016 rok,
 • referat problemowy pt. "Znaczenie integracji  przestrzennej, czasowej i taryfowej na wzrost przewozów kolejowych na przykładzie połączenia aglomeracyjnego Kraków Lotnisko/Airport – Wieliczka Rynek Kopalnia"  który wygłosi dr Aleksandra Ciastoń – Ciulkin,
 • wolne wnioski.
   

Sprawozdanie zostanie wręczone uczestnikom przed zebraniem oraz będzie dostępne na stronie internetowej.

Tradycyjnie zebranie ma charakter otwarty. Zapraszamy wszystkich chętnych Członków Oddziału.

 

Powiazane tresci