Zebranie Sprawozdawcze Oddziału za rok 2019

Mając na uwadze wyjątkową sytuację związaną z epidemią i pojawiające się nowe ogniska zakażeń Zarząd Oddziału, na posiedzeniu w dniu 8 czerwca br. podjął decyzję o odwołaniu Zebrania Sprawozdawczego w trybie stacjonarnym.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Zebraniu Sprawozdawczym Oddziału SITK RP w Krakowie za rok 2019, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2020 roku o godz. 16.00 (I termin), 16.15 ( II termin) w formie on-line.

Program zebrania obejmuje:

  • otwarcie zebrania,
  • przedstawienie sprawozdania z działalności Oddziału w roku 2019,
  • przedstawienie opinii i protokołu Komisji Rewizyjnej,
  • zaprezentowanie planu działania na rok 2020,
  • dyskusję programową,
  • wolne wnioski.

Sprawozdanie jest dostępne na stronie internetowej http://www.sitk.org.pl/ w zakładce Informator nr 1(68)2020.

Zebranie zostanie zorganizowane online z wykorzystaniem programu Webex. Do obsługi programu niezbędne są mikrofon i głośnik, a w celu widoczności również kamera.

  1. Link do pobrania programu https://www.webex.com/. Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o zainstalowanie programu.
  2. W celu otrzymania zaproszenia prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do biura Oddziału w terminie do 19 czerwca br. do godz. 12.00 wraz z podaniem adresu email.
  3. Na podany adres email w terminie do 22 czerwca do godz. 11.00 zostanie wysłane zaproszenia z programu Webex. Jeśli ktoś z Państwa mimo zgłoszenia chęci uczestnictwa, nie otrzyma zaproszenia prosimy o kontakt telefoniczny.
  4. Aby przyłączyć się do spotkania należy tuż przed spotkaniem kliknąć przycisk Start Meeting.

Powiazane tresci