Zeszyty Naukowo Techniczne do lipca 2015

 

Nr Tytuły zeszytów naukowo-technicznych Rok
Monografie
156 Krajowy transport drogowy 2011
155 Wyniki badań systemów publicznego transportu zbiorowego w wybranych miastach 2010
147 System doplat do publicznego transportu zbiorowego w komunikacyjnych związkach komunalnych w Polsce-Monografia 2009
145 Międzynarodowy transport drogowy. Materiały przygotowujące do uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych 2009
138 Krajowy transport drogowy – materiały przygotowujące do uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych 2008
  Od Karpat po Andy – Monografia Oddziału SITK RP w Krakowie 1996-2006 2006
129 Międzynarodowy transport drogowy – materiały przygotowujące do uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych 2006
127 Krajowy transport drogowy
Materiały przygotowujące do uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych
2006
116 Krajowy zarobkowy przewóz osób i rzeczy wyd.III 2004
104 Krajowy zarobkowy przewóz osób i rzeczy wyd.II 2003
99 Międzynarodowy zarobkowy przewóz osób i rzeczy 2002
98 Krajowy zarobkowy przewóz osób i rzeczy 2002
90 Polityka transportowa państwa na lata 2001-2015 dla zrównoważonego rozwoju kraju 2001
82 Polityka transportowa Państwa na lata 2000-2015 dla zrównoważonego rozwoju  2000
80 Metoda budowy baz danych o drogowym ruchu miejskim. Poradnik metodyczny  2000
73 Kompleksowe badania ruchu w Katowicach i Siemianowicach Śląskich. Synteza wyników 1999
71 Andrzej Rudnicki. Jakość komunikacji miejskiej 1999
67 Inżynierowi Ernestowi Malinowskiemu w setną rocznicę śmierci 1999
49 Mieczysław Barbacki.1000 lat krakowskich dróg – dzieje i uwarunkowania rozwoju systemu komunikacji w Krakowie 1996
43 Problemy transportu i inżynierii lądowej w działalności  naukowej i technicznej krakowskiego środowiska SITK 1996
Materiały konferencyjne
166 Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu  2014
165 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym 2013
164 Drogi Kolejowe 2013
163 Polityka parkingowa w miastach 2013
162 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym 2012
3(99) Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym 2012
2(98) Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu 2012
1(97) Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu 2012
158 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym 2011
154 Nowoczesne technologie i systemy zarządzaniaw kolejnictwie 2010
153 Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu 2010
152 Kompleksowe badania ruchu – teoria i praktyka. Doświadczenia miast polskich 2010
151 Projektowanie rond – doświadczenia i nowe tendencje 2010
149 Nowoczesne technologie i systemy zarządzaniaw kolejnictwie 2009
148 Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu 2009
146 Projektowanie i zarządzanie drogami – zasady, dobre praktyki, efektywność 2009
144 Problematyka osuwisk w budownictwie komunikacyjnym 2009
143 XXII Małopolskie Dni Technika Zarządzanie siecia drogową 2009
142 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie 2008
141 Odwodnienie dróg i ulic a ekologia – prawo, projektowanie, wykonawstwo 2008
140 Problemy transportu związane z organizacją mistrzostw Europy w pilce noznej EURO 2012 2008
137 Zarządzanie jakościa pasażerskiej komunikacji zbiorowej 2007
136 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie 2007
135 Technika w transporcie – historia i zabytki 2007
134 Polityka parkingowa w miastach 2007
133 Inwestycje w drogownictwie – przygotowanie, realizacja i nadzór 2007
132 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie 2006
131 Odwodnienie dróg i ulic a ekologia – prawo, projektowanie, wykonawstwo 2006
130 Dzieje i perspektywy kolei w Nowym Sączu 2006
128 Wybrane problemy funkcjonowania systemów transportowych w rejonie Tarnowa 2006
125 Zabytki transportu – potencjał kulturowy i turystyczny 2005
124 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie 2005
123 XX Małopolskie Dni Technika 2005
122 Zabytkowe obiekty techniki transportowej 2005
121 Technologie naprawy toru kolejowego z zastosowaniem nowoczesnych maszyn – XX lecie Zakładu Maszyn Torowych w Krakowie 2005
120 Łódźkie Forum Regionalne Transportu Publicznego 2005
119 Aktualne problemy regionalnego transportu pasażerskiego w Polsce 2005
118 Projektowanie i zarządzanie drogami – zasady, dobre praktyki, efektywność 2005
117 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie 2004
115 Zarządzanie ruchem na drogach – prawo, projektowanie, wykonawstwo 2004
114 XVIII Dni Technika w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie 2004
113 Aktualne problemy regionalnego transportu pasażerskiego w Polsce 2004
112 Odwodnienie dróg i ulic a ekologia – prawo, projektowanie, wykonawstwo 2004
111 Polski przemysł i zaplecze naprawcze transportu kolejowego w warunkach konkurencji na europejskim rynku kolejowym 2004
110 Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 2004
109 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie 2003
108 Regulacje prawne w Unii Europejskiej w zakresie publicznego transportu pasażerskiego 2003
107 Miejsce polskich przewoźników w europejskim systemie transportowym po integracji z Unią Europejską 2003
106 Polityka parkingowa w miastach 2003
105 XVII Dni Technika w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie 2003
103 Integracja systemów zarządzania przedsiębiorstwami komunikacyjnymi z uwzględnieniem wymogów norm ISO 2002
102 Nowoczesne technologie i systemy usprawniające zarządzanie w transporcie kolejowym 2002
101 Problematyka powodziowa w mostownictwie 2002
100 Historia i ochrona zabytków w transporcie 2002
97 Aktualne osiągnięcia budownictwa mostowego w Polsce 2002
96 XVI Dni Technika w oddziale południowo-Wschodnim GDDP w Krakowie 2002
94 Sprawozdanie z działalności Oddziału SITK w Krakowie w kadencji 1998-2001 2002
93 Problemy związane z zarządzaniem pasem drogowym w świetle obowiązujących przepisów prawnych 2002
92 Badania procesów przewozowych wspomagające zarządzanie transportem zbiorowym w miastach 2002
91 Finansowanie drogownictwa i przygotowanie inwestycji 2001
89 Projekt połączeń kolejowych Kraków-Muszyna/Zakopane 2001
88 Bezpieczeństwo na drogach 2001
87 XV Dni Technika w Oddziale Południowo-Wschodnim GDDP w Krakowie 2001
86 Nowoczesne metody zarządzania pasażerskim transportem zbiorowym 2001
84 Miejsce diagnostyki infrastruktury kolejowej w nowej strukturze organizacyjnej kolei 2000
83 Aktualne problemy zarządzania drogami 2000
81 Referaty Kongresu „Transport 2000 2000
79 Polityka parkingowa w miastach 2000
78 Problemy ochrony zabytków komunikacyjnych 2000
77 Transport w rozwoju regionów 2000
76 Problemy osuwisk w budownictwie komunikacyjnym 2000
75 Materiały Seminarium Targów Drogownictwa Drogpol’2000 2000
74 Obsługa klientów PKP z wykorzystaniem systemu kierowania przewozami i zarządzania (SKPZ) 1999
72 Problemy techniczne i jakościowe związane z eksploatacją torów kolejowych 1999
70 Doświadczenia w zakresie eksploatacji autobusów zasilanych gazem ziemnym 1999
69 Ochrona zabytków i muzealnictwo w komunikacji 1999
68 Informatyka w Przedsiębiorstwie Polskie Koleje Państwowe 1999
65 Komputerowe systemy kierowania ruchem na sieci kolejowej PKP 1998
64 Sterowanie ruchem w miejskiej komunikacji zbiorowej 1998
63 Nowe technologie w utrzymaniu ulic 1998
62 Kierunki rozwoju komunikacji tramwajowej w Polsce 1998
61 Polityka parkingowa w miastach 1998
60 Gaz ziemny jako paliwo do napedu pojazdów – stan obecny i perspektywy rozwoju 1998
57 Gospodarka energią i paliwami w przedsiębiorstwie PKP 1997
56 Problemy zarządzania i utrzymania dróg na obszarach gmin 1997
55 Transport kombinowany 1997
54 Konstrukcja i eksploatacja autobusów komunikacji miejskiej zasilanych gazem ziemnym 1997
53 Osiągnięcia i problemy transportu wewnątrzzakładowego 1997
52 Nowoczesne technologie w budownictwie drogowym 1997
51 Zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w miastach 1997
50 Metody oceny i kontroli funkcjonowania komunikacji zbiorowej 1996
48 Rozwój komunikacji a ochrona dziedzictwa kulturowego 1996
47 Polityka parkingowa w miastach 1996
46 Utrzymanie komunkacyjnych obiektów inżynierskich 1996
41 Gospodarka energią i paliwami w przedsiębiorstwie PKP 1995
39 Tradycja i przyszłość komunikacji zbiorowej w Polsce 1995
38 Ochrona środowiska w transporcie i budownictwie komunikacyjnym 1995
37 Problemy administracyjne, techniczne techniczne i prawne w utrzymaniu dróg lokalnych miejskich 1995
36 Polityka parkingowa w miastach 1995
35 Polityka transportowa w miastach środkowej i wschodniej Europy w okresie transformacji 1995
34 Współpraca PKP z bocznicami kolejowymi 1994
33 Działalność Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie w atach 1990-1993/sprawozdanie kadencyjne/ 1994
32 Polityka transportowa w miastach Środkowej i Wschodniej Europy w okresie transformacji 1994
31 Transport kombinowany – uwarunkowania i możliwości 1994
30 Obsługa komunikacyjna w obszarach zurbanizowanych w Polsce 1994
29 Diagnostyka nawierzhni szynowej i podtorza 1993
28 Problemy zarządzania transportem 1993
27 Zastosowanie informatyki w kolejowym transporcie wewnątrzzakładowym 1993
26 Ochrona zabytków techniki, przemysłu i sztuki inżynierskie 1993
25 Racjonalizacja zużycia energii w procesie przewozowym PKP 1993
24 Modelowanie procesów przewozowych i ładunkowych w transporcie 1992
23 Informatyka w kolejnictwie 1992
22 Transport i budownictwo komunikacyjne w problematyce naukowej i technicznej krakowskiego środowiska SITK część II 1992
21 Transport i budownictwo komunikacyjne w problematyce naukowej i technicznej krakowskiego środowiska SITK 1992
20 Problemy mostownictwa w rejonie krakowskim 1992
19 VI Dni Technika Okręgu Dróg Publicznych w Krakowie 1991
18 V Dni Technika Okręgu Dróg Publicznych w Krakowie 1990
17 Racjonalizatorzy SITK na rzecz Miasta krakowa 1989
16 IV Dni Technika Okręgu Dróg Publicznych w Krakowie 1989
15 Zastosowanie informatyki w kolejowym transporcie wewnątrzzakładowym 1989
14 Wykorzystanie badań laboratoryjnych do sterowania jakością robót drogowych 1988
13 II Dni technika Okręgu Dróg Publicznych w Krakowie 1988
12 Zastosowanie informatyki w kolejowym transporcie wewnątrzzakładowym 1987
12bis Zastosowanie informatyki w kolejowym transporcie wewnątrzzakładowym. Część II 1987
11 Prognozowanie przewozów. Metody i zastosowania 1987
10 Nowe technologie w budownictwie drogowym 1987
9 Stan strukturalny i kierunki badań w zakresie rozwoju zastosowań informatyki w transporcie kolejowym 1986
8 Problemy komunikacyjne Krakowa. Organizacja ruchu w Śródmieściu 1985
7 Betony cementowe w budownictwie drogowym i mostowym 1985
6 Trasa Zwierzyniecka. Problem planistyczny, techniczny i ekologiczny cz. II 1984
5 Trasa Zwierzyniecka. Problem planistyczny, techniczny i ekologiczny 1984
4 Modelowanie sieci transportu kolejowego 1983
3 Wykorzystanie materiałów miejscowych dla potrzeb drogownictwa w makroregionie Południowo – Wschodnim Polski 1983
3bis Program doraźnych przedsięwzięć dla usprawnienia komunikacji w Tarnowie 1983
2 Informatyka na usługach Służby Ruchu na przykładzie Południowej DOKP 1983
1 Modernizacja Alej Trzech Wieszczów w Krakowie. Problem techniczny i ekonomiczny 1983
Wydawnictwa różne
158 Sprawozdanie z działalnosci Oddziału SITK RP w Krakowie w kadencji 2010-2013 2014
157 Na transportowym szlaku – zbiór wybranych tekstów piosenek 2011
150 Sprawozdanie z działalności Oddziału SITK w Krakowie w kadencji 2006-2009 2010
139 Wiersze Władysława Dobrzańskiego 2008
126 Sprawozdanie z działalności Oddziału SITK w Krakowie w kadencji 2002-2005 2006
94 Sprawozdanie z działalności Oddziału SITK w Krakowie w kadencji 1998-2001 2002
85 Kolejarz z uśmiechem 2000
66 Na transportowym szlaku II – zbiór wybranych tekstów piosenek 1999
59 Sprawozdanie z działalności Oddziału SITK w Krakowie w kadencji 1994-1997 1998
58 Marian Szeliński. Oddział krakowski Stowarzyszenia inżynierów i techników komunikacji w latach 1946-1995. Zarys działalności. 1998
45 Problemy transportowe związane z organizacją Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2006 roku 1996
44 Na transportowym szlaku – zbiór wybranych tekstów piosenek – nakład wyczerpany 1996
42 Obsługa transportowa aglomeracji miejskich i ruchu 1996
40 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. w Krakowie wczoraj – dziś – jutro 1995

Poszczególne zeszyty można kupić w biurze Oddziału SITK w Krakowie

 • Tekst powinien być napisany w edytorze WORD czcionką Times New Roman o roz­miarze 12 pt, odstęp między wierszami pojedynczy, do rozpoczęcia akapitu stosować pojedynczy „Tab”, a nie spacje.
 • Nie należy stosować więcej niż jednej spacji między wyrazami i ręcznego dzielenia wy­razów.
 • Ilustracje należy przesyłać jako oddzielne pliki: *.tif, *.pdf lub *.jpg (rozdzielczość 300dpi), w odpowiednich miejscach w tekście należy zamieścić podpisy.
 • Wzory matematyczne prosimy wykonywać w miarę możliwości w programie „mathtype”.
 • Zamieszczenie materiału ilustracyjnego powinno spełniać wymogi prawa autorskiego (do artykułu należy dołączyć oświadczenie).
 • Wszystkie rysunki, fotografie i tabele powinny mieć numer i odpis.
 • Rysunki, wykresy i tabele powinny być przygotowane w technice czarno-białej.
 • Prosimy Autorów artykułów o podanie stopni i tytułów naukowych, afiliacji (miejsce pracy), adresu pocztowego, telefonu, adresów mailowych.
 • W przypadku, gdy jest więcej niż jeden Autor, w przypisie do polskiego tytułu należy określić procentowy wkład Autorów w publikację.
 • Pełny tekst nie powinien przekroczyć 16 stron wraz z tabelami, zdjęciami i rysunkami.
 • Na końcu artykułu prosimy o zamieszczenie streszczenia artykułu i kilku słów kluczo­wych (minimum trzy) oraz tłumaczeń tytułu artykułu, streszczenia i słów kluczowych na język angielski.
 • Artykuły nie mogą zawierać cech i elementów komercyjnych.
 • Pliki mogą być spakowane przy pomocy programów RAR lub ZIP
 • Tekst proszę dostarczać w postaci pliku na CD lub mailem.

Zjawisko ghostwriting występuje wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

Zjawisko guest authorship (honorary authorship) występuje wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem lub współautorem publikacji.

Aby przeciwdziałać przypadkom ghostwriting i guest authorship Redakcja Zeszytów Nauko­wo-Technicznych Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Oddział w Krakowie wdraża poniższe rozwiązania:

 1. Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu, itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność będzie ponosić autor zgłaszający opracowanie.
 2. Redakcja, począwszy od numeru 1/2012, wyjaśnia w Informacji dla Autorów, że ghostwriting i guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów na­ukowych itp.).
 3. Redakcja wymaga od Autorów informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie in­stytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).
 4. Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.
 1. Każda publikacja przesłana do Redakcji drogą elektroniczną lub pocztową podlega procedurze recenzowania (dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki zatrudniającej Autora) i ocenie językowej (redaktor językowy). Recenzentów wyznacza Redaktor Naczelny po zasięgnięciu opinii redaktorów tematycznych.
 2. W przypadku wykorzystywania w publikacji zaawansowanych metod statystycznych publikację ocenia również redaktor statystyczny.
 3. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów będzie afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 4. W doborze recenzentów stosuje się model, w którym autor i recenzenci nie znają swo­ich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).
 5. W szczególnych przypadkach niemożności dostosowania się do powyższej zasady (wąska problematyka artykułu, brak dużej liczby potencjalnych recenzentów) recenzent pochodzący z tej samej jednostki będzie podpisał deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów. Za konflikt interesów będzie się uznawać zachodzące między recen­zentem a autorem:

  • bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
  • relacje podległości zawodowej,
  • bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 6. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem, co do dopuszczenia artykułu do publikacji bez zmian, dopuszczenia artykułu do publikacji po uwzględnieniu uwag zawartych w recenzji lub jego odrzucenia.
 7. Zasady kwalifikowania publikacji do druku w wyniku recenzji:

  • oryginalność publikacji w zaproponowanej metodzie rozwiązania problemu, w zastoso­waniu nowych ujęć teoretycznych problemu lub w przedstawieniu interesującego syn­tetycznego spojrzenia na pewną dziedzinę badań,
  • poprawność terminologiczna zastosowana w publikacji,
  • poprawność stylistyczna i językowa publikacji,
  • trafny i wystarczający dobór literatury,
  • właściwy dobór materiału ilustracyjnego.
 8. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie będą ujawniane w kolejnych numerach czasopisma; lista recenzentów będzie podana do publicznej wiadomości raz w roku.

Załączniki: Wykaz Recenzentów

Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci