Zmiana organizacji ruchu w centrum miasta

XXII i XXIII Forum Mobilności – 30 kwietnia 2013, 18 czerwca 2013

fb_06_2013

Spotkania dyskusyjne w ramach Forum Mobilności organizowane w Urzędzie Miasta Krakowa powróciły wiosną tego roku. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie wraz z Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu podjęły inicjatywę wspólnego organizowania dyskusji prowadzonych w tematach związanych z komunikacją miejską oraz organizacją ruchu.

Pierwsze dwa spotkania zorganizowane w tym roku (30 kwietnia i 18 czerwca) dotyczyły bardzo „gorącego” tematu, a mianowicie zmian organizacji ruchu w centrum Krakowa. Temat wielokrotnie podejmowany w ubiegłych latach nie spotkał się z ostatecznymi decyzjami prowadzącymi do widocznych zmian w zmniejszeniu ruchu tranzytowego w pierwszej i drugiej obwodnicy Krakowa. Temat Forum dotyczył bezpośrednio wielu osób, zatem na spotkaniach pojawili się przedstawiciele wielu grup społecznych: mieszkańcy Krakowa, przedsiębiorcy, Radni Dzielnic oraz Radni Miejscy, pracownicy naukowi z Politechniki Krakowskiej, pracownicy ZIKiT, członkowie SITK, studenci, rowerzyści, miłośnicy komunikacji miejskiej, zwolennicy przemieszczania się samochodem, taksówkarze, przedstawiciele branży turystycznej.

Gospodarzem Forum był Mariusz Szałkowski – prezes SITK RP Oddział w Krakowie, zaś prelegentem, a zarazem kierownikiem zespołu ds. zmian w organizacji ruchu w centrum Krakowa Tomasz Kulpa. Główną przesłanką dotyczącą konieczności wprowadzenia zmian jest wyeliminowanie ruchu tranzytowego w centrum Krakowa, które przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza. Dodatkowo zmiany zaproponowane przez twórców opracowania przygotowanego dla ZIKiT przyczyniają się do poprawy funkcjonowania komunikacji miejskiej (zwiększenie prędkości tramwajów) oraz zwiększenia liczby ścieżek rowerowych w ścisłym centrum.

XXII Forum Mobilności przebiegło w atmosferze burzliwej dyskusji dotyczącej indywidualnych problemów każdej z grup społecznych. Pojawiło się szereg wątpliwości dotyczących wprowadzenia ruchu jednokierunkowego wokół Plant (przeciwnie do wskazówek zegara), a także kilka pomysłów, które autorzy koncepcji ruchu jednokierunkowego zobligowali się przeanalizować.

XXIII Forum Mobilności odbyło się po zaakceptowaniu przez Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego koncepcji wprowadzenia ruchu jednokierunkowego wokół Plant (pomimo sprzeciwu większości Radnych Miasta Krakowa). Po wielu tygodniach konsultacji społecznych, ostatecznie ruch jednokierunkowy zostanie wprowadzany etapami. Wprowadzenie I etapu nastąpi 1 lipca 2013r. i będzie obejmować m.in. wprowadzenie strefy A na ul.Grodzkiej (odcinki aktualne w strefie B) oraz na ul.Krupniczej do ul.Loretańskiej. Kolejne XXIII Forum zorganizowane w tym samym temacie zgromadziło wiele osób i w przeciwieństwie do pierwszego spotkania – pojawiały się uwagi i spostrzeżenia tylko merytoryczne.

Główne założenia koncepcji zaakceptowane przez Prezydenta Miasta Krakowa to:

  • wyeliminowanie ruchu tranzytowego (redukcja ok. 10 – 40 % ruchu tranzytowego),
  • zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pochodzących z ruchu samochodowego (redukcja smogu),
  • poprawa warunków poruszania się pieszych i rowerzystów (3,5 km nowej drogi rowerowej, m.in. na pasie wewnętrznym wokół plant),
  • zwiększenie prędkości komunikacyjnej pojazdów transportu zbiorowego (skrócenie czasu przejazdu tramwajów wokół plant od 24-38 %).

Opracowanie: Paulina Struska
Koło przy Politechnice Krakowskiej

 

Powiazane tresci