ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE
SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE
CZŁONKÓW ODDZIAŁU

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RP

ODDZIAŁ W KRAKOWIE

zaprasza na

ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE

SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW ODDZIAŁU

które odbędzie się w dniu 17 marca 2014 r. o godz. 1500  w pierwszym terminie, a o godz. 1515 w drugim terminie w Klubie Garnizonowym w Krakowie przy ul. Zyblikiewicza 1. 

Zebranie ma charakter otwarty – dla wszystkich członków Oddziału.

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Powołanie Prezydium Zebrania
 3. Przyjęcie porządku
 4. Przyjęcie regulaminu obrad
 5. Wręczenie odznak i wyróżnień
 6. Wystąpienia Gości
 7. Powołanie Komisji:

  • Mandatowej
  • Wyborczej
  • Wnioskowej
  • Skrutacyjnej
 8. Sprawozdanie z działalności Oddziału za okres kadencji 2010 – 2013
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 10. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
 11. Dyskusja nad sprawozdaniami
 12. Sprawozdanie Komisji Mandatowej
 13. Udzielenie absolutorium ustępującym władzom Oddziału
 14. Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezesa Oddziału
 15. Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów członków Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz delegatów na XXXI Zwyczajny Zjazd SITK
 16. Przedstawienie kierunków działania Oddziału na lata 2014 – 2017
 17. Dyskusja programowa
 18. Ogłoszenie wyników wyborów
 19. Przyjęcie uchwały określającej kierunki działania Oddziału na lata 2014 – 2017
 20. Wystąpienie nowo wybranego Prezesa Oddziału
 21. Zamknięcie obrad

UWAGA:

Czas trwania Zebrania około 4 godziny. W przerwie zebraniu przewidziany jest posiłek.


Powiazane tresci