Koła – liczba członków stan na 1 kwietnia 2019r

Wykaz Kół i Klubów – liczba członków stan na 1 kwietnia 2019 r.

Lp

Nazwa Koła (Klubu) Liczba członków Przewodniczący

1

Krakowskie Koło Kolejarzy 65 Andrzej Mutka

Krakowskie Koło Kolejarzy SITK RP działa w ramach Oddziału w Krakowie. Przewodniczącym Koła jest Andrzej Mutka, a skarbnikiem Anna Boruta. Członkami Koła to pracownicy firm związanych z kolejnictwem, jak również emeryci kolejowi.

2

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie 67 Anna Reszczyk

3

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Rejon Kraków 33 Halina Rogowska

4

Międzyzakładowe Koło Drogowców 35 Zofia Schumacher

5

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 26 Robert Szota

6

Politechnika Krakowska

76 Sabina Puławska-Obiedowska

Koło Zakładowe SITK RP przy Politechnice Krakowskiej skupia 77 członków. Do Koła należą przede wszystkim aktualni i byli pracownicy, studenci oraz absolwenci Politechniki Krakowskiej. Członkowie Koła w PK aktywnie angażują się w organizację konferencji i seminariów, często będąc również ich uczestnikami.

7

Zespół Szkół nr 1 w Krakowie 13 Zbigniew Porada

8

JPL Project Sp. z o. o. 3 Emil Onderka

9

ZUE S.A 6 Grażyna Kadula

10

Mota-Engil Central Europe S.A. 26 Beata Toporska
Koło działające przy firmie Mota – Engil Central Europe S.A. jest prężnie działającym kołem, którego historia sięga czasów Krakowskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych. W roku 1998, KPRD zostało przekształcone w Spółkę Mota-Engil i równocześnie, liczące kilkadziesiąt lat Koło przy KPRD stało się Kołem przy Mota-Engil.

11

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. 38 Ryszard Wróbel

12

Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków Balice 5 Czesław Jarosz

Koło Zakładowe SITK RP przy Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o. działa od roku 2000. Członkowie Koła biorą czynny udział  w  aktualizacji planów inwestycyjnych Spółki oraz  opiniują i zgłaszają uwagi do projektowanych zmian w Prawie Lotniczym i  w rozporządzeniach dotyczących budowy lotnisk.

13

Koło Grodzkie 41 Wiesława Rudnicka

Koło Grodzkie skupia członków wielu specjalności (w większości z branży drogowej), prowadzących własną działalność projektową czy wykonawczą, lub pracujących w niewielkich instytucjach, które nie posiadają Koła SITK. Pomimo tego, że Koło Grodzkie nie posiada własnej siedziby, to do swego działania wykorzystuje częściowo lokal naszego Oddziału przy ul. Siostrzanej, 11, jak również Zarząd Koła spotyka się w siedzibach firm swoich działaczy.

14

Klub Seniorów 16 Janusz Magrysz 
15 Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej 36 Barbara Bysiewicz

Razem:

446

Powiązane treści / related