Koła – liczba członków stan na 15 stycznia 2021r

Wykaz Kół i Klubów – liczba członków stan na 15 stycznia 2021 r.

Lp

Nazwa Koła (Klubu)Liczba członkówPrzewodniczący
1

Krakowskie Koło Kolejarzy39Andrzej Mutka
Krakowskie Koło Kolejarzy SITK RP działa w ramach Oddziału w Krakowie. Przewodniczącym Koła jest Andrzej Mutka, a skarbnikiem Anna Boruta. Członkami Koła to pracownicy firm związanych z kolejnictwem, jak również emeryci kolejowi.
2

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie63Anna Reszczyk
3

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Rejon Kraków32Halina Rogowska
4

Zarząd Dróg Miasta Krakowa27Robert Szota
5

Politechnika Krakowska80Sabina Puławska-Obiedowska
Koło Zakładowe SITK RP przy Politechnice Krakowskiej skupia 78 członków. Do Koła należą przede wszystkim aktualni i byli pracownicy, studenci oraz absolwenci Politechniki Krakowskiej. Członkowie Koła w PK aktywnie angażują się w organizację konferencji i seminariów, często będąc również ich uczestnikami.
6

Zespół Szkół nr 1 w Krakowie11Zbigniew Porada
7

ZUE S.A6Grażyna Kadula
8Mota-Engil Central Europe S.A.28Beata Toporska
Koło działające przy firmie Mota – Engil Central Europe S.A. jest prężnie działającym kołem, którego historia sięga czasów Krakowskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych. W roku 1998, KPRD zostało przekształcone w Spółkę Mota-Engil i równocześnie, liczące kilkadziesiąt lat Koło przy KPRD stało się Kołem przy Mota-Engil.
9

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A.30Ryszard Wróbel
10

Koło Grodzkie38Wiesława Rudnicka
Koło Grodzkie skupia członków wielu specjalności (w większości z branży drogowej), prowadzących własną działalność projektową czy wykonawczą, lub pracujących w niewielkich instytucjach, które nie posiadają Koła SITK. Pomimo tego, że Koło Grodzkie nie posiada własnej siedziby, to do swego działania wykorzystuje częściowo lokal naszego Oddziału przy ul. Siostrzanej, 11, jak również Zarząd Koła spotyka się w siedzibach firm swoich działaczy.
11

Koło Seniorów12Janusz Magrysz
12Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej35Barbara Bysiewicz
Razem:401

Powiązane treści / related