Informacja ogólna o działalności Koła Grodzkiego

Koło Grodzkie skupia członków wielu specjalności (w większości z branży drogowej), prowadzących własną działalność projektową czy wykonawczą, lub pracujących w niewielkich instytucjach, które nie posiadają Koła SITK. Pomimo tego, że Koło Grodzkie nie posiada własnej siedziby, to do swego działania wykorzystuje częściowo lokal naszego Oddziału przy ul. Siostrzanej, 11, jak również Zarząd Koła spotyka się w siedzibach firm swoich działaczy.

Aktualny stan liczby członków wynosi 42 osoby.

Skład Zarządu Koła na bieżącą kadencję (lata 2018-2021):

  • Przewodnicząca Koła: Wiesława Rudnicka
  • Z-ca Przewodniczącej: Dorota Gatkowska-Jeleńska
  • Sekretarz: Joanna Czubasiewicz-Pająk
  • Skarbnik: Anna Karpierz
  • Członkowie Zarządu: Andrzej Feil, Dawid Siemieński

Powiązane treści / related