Informacje o Kole SITK przy Mota-Engil Central Europe S.A.

Koło działające przy firmie Mota – Engil Central Europe S.A. jest prężnie działającym kołem, którego historia sięga czasów Krakowskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych. W roku 1998 KPRD zostało przekształcone w Spółkę Mota-Engil i równocześnie, liczące kilkadziesiąt lat Koło przy KPRD stało się Kołem przy Mota-Engil.

Koło jest bardzo aktywne, co zostało w roku 2007 wyróżnione nagrodą „ERNEST 2007 dla najaktywniejszego Koła SITK”.

Dodatkowo członkostwo w Kole SITK przy Mota-Engil Central Europe S.A. stwarza możliwość rozwoju zawodowego poprzez wszelakie:

  • szkolenia, kursy, seminaria,
  • wycieczki techniczno-turystyczne,
  • imprezy kulturalne,
  • a także umożliwia dostęp do fachowych czasopism, takie jak: „Autostrady”, „Polskie Drogi”, „Inżynier Budownictwa”, „Drogownictwo”, „Nawierzchnie asfaltowe” itp.

Od roku 2010 Koło prowadzi swoją Kronikę, w której zamieszczane są sprawozdania  z wszystkich wydarzeń z życia Koła. Kronika ta bierze udział w ogólnopolskim konkursie „Kronikarz Roku”.

Członkowie Koła przy Mota-Engil Central Europe S.A. są bardzo zaangażowani w życie Koła, co przekłada się na czynny udział w seminariach, wyjazdach i spotkaniach, tworząc bogatą historię Stowarzyszenia.

kolo_mota_engil2