Koło Zakładowe SITK RP przy Politechnice Krakowskiej

Do Koła w Politechnice Krakowskiej należą przede wszystkim aktualni i byli pracownicy, studenci oraz absolwenci Politechniki Krakowskiej. Członkowie Koła w PK aktywnie angażują się w organizację konferencji i seminariów, często będąc również ich uczestnikami. Bardzo istotną cechą Koła jest to, że członkowie pracujący naukowo są autorami bardzo wielu publikacji: książek, artykułów, referatów konferencyjnych. Ta działalność pozwala na szerzenie i promowanie wiedzy. Członkowie Koła włączają się w redagowanie Zeszytów Naukowo Technicznych Oddziału oraz miesięcznika Transport Miejski i Regionalny. Angażują się również w działalność szkoleniową (m.in. Kursy na Certyfikat Kompetencji Zawodowych) oraz organizują i współorganizują konferencje naukowo-techniczne. Istotnym elementem integrowania się członków Koła są wyjazdy naukowo – techniczne (m.in. „Wyjazd do Rosji”, „Szlakami Habsburgów”, „Pożegnanie lata”), imprezy kulturalne (wyjścia do kina, teatru) oraz spotkania integrujące środowisko transportowe (Piknik Transportowy – Święto Oddziału). Koło organizuje cykliczne seminaria naukowe dla środowiska transportowego z Krakowa. Od roku 2015 organizowane są seminaria pt.: „Transport miejski w…” – są to cykliczne prelekcje członków Koła, którzy na podstawie własnych doświadczeń i obserwacji przedstawiają funkcjonowanie transportu miejskiego w różnych miastach świata. Od roku 2018 co kwartał odbywają się seminaria transportowe o zróżnicowanej tematyce w nurcie bieżącej problematyki rozwoju systemów transportowych w Polsce i na świecie.
Koło w Politechnice Krakowskiej zdobyło kila razy prestiżową nagrodę Ernesta w kategorii najaktywniejsze koło oraz nagrodę SUPER ERNTEST.