Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie przy udziale:

Politechniki Krakowskiej: Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu oraz Katedry Systemów Transportowych
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie
Zarządu Dróg Miasta Krakowa
Zarząd Dróg Wojewódzkich

zaprasza do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej:

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PROJEKTOWANIU, BUDOWIE I EKSPLOATACJI INFRASTRUKTURY DROGOWEJ MIAST, METROPOLII I REGIONÓW NOVDROG 2021  


Konferencja odbędzie się w dniu 11 marca 2021 roku
na platformie Zoom
  

PATRONAT HONOROWY

Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury
Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego
Janusz Dyduch – Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP
Tomasz Żuchowski – p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
Andrzej Białkiewicz – Rektor Politechniki Krakowskiej
Leszek Rafalski – Dyrektor Naczelny Instytutu Badawczego Dróg i Mostów
Barbara Dzieciuchowicz – Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa
Jan Styliński – Prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata (Politechnika Krakowska) – Przewodniczący
prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca (Politechnika Krakowska)
prof. dr hab. inż. Piotr Olszewski (Politechnika Warszawska) 
prof. dr hab. inż. Tomasz Siwowski (Politechnika Rzeszowska)
prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz (Politechnika Krakowska)
prof. dr hab. inż. Antoni Szydło (Politechnika Wrocławska)
prof. dr hab. inż. Marian Tracz (Politechnika Krakowska)
dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. PL (Politechnika Lubelska, EKKOM Sp. z o.o.)
dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG (Politechnika Gdańska)
dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, prof. PK (Politechnika Krakowska)
dr hab. inż. Maciej Kruszyna, prof. PWr (Politechnika Wrocławska)
dr hab. inż. Elżbieta Pilecka, prof. PK (Politechnika Krakowska)
dr inż. Piotr Zieliński (Politechnika Krakowska)

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

FUNKCJAOSOBA
Przewodnicząca
Zastępca
Beata Toporska
Anna Reszczyk
Sekretarz organizacyjnyJanina Mrowińska
CzłonkowiePiotr Buczek
Robert Jakubiak
Anna Karpierz
Andrzej Kollbek
Robert Szota  

PARTNER

MIASTO KRAKÓW

PATRONAT MEDIALNY

TRANSPORT MIEJSKI i REGIONALNY

NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

DROGOWNICTWO

portal drogowy - wiadomości drogowe - ochrona środowiska - drogi - edroga.pl

Magazyn Autostrady

MIASTO KRAKÓW

PARTNER OFICJALNY

LOTOS Asfalt

PARTNERZY

Odwodnienia liniowe, korytka odwadniające, systemy odwodnień - producent - Warszawa, Piaseczno - AS PPH

OAT - Specjalistycznie Solidnie Skutecznie

Hormann.pl | Producent bram, drzwi i napędów

Lhoist - Producenta wapna i wyrobów wapienniczych

Polski Cement

Tensar International jest światowym liderem w zakresie technologii zbrojenia gruntów i wzmacniania słabego podłoża.

Polski Cement

ORLEN Asfalt

KONFERENCJA

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PROJEKTOWANIU, BUDOWIE I EKSPLOATACJI INFRASTRUKTURY DROGOWEJ MIAST, METROPOLII I REGIONÓW - NOVDROG 2021                    

Organizator konferencji:

SITK RP oddział w KRAKOWIE
ul. Siostrzana 11, 30-804 KRAKÓW

Email: krakow@sitk.org.pl
Telefon: +48 12 658 93 72
www: http://www.sitk.org.pl

KONTAKT