NOVDROG'22

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PROJEKTOWANIU, BUDOWIE I EKSPLOATACJI INFRASTRUKTURY DROGOWEJ MIAST, METROPOLII I REGIONÓW

Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Komunikacji RP Oddział
w Krakowie

przy udziale:

Politechniki Krakowskiej: Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu oraz Katedry  Systemów Transportowych
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Zarządu Dróg Miasta Krakowa

zaprasza do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej:

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PROJEKTOWANIU, BUDOWIE
I EKSPLOATACJI INFRASTRUKTURY DROGOWEJ MIAST,
METROPOLII I REGIONÓW NOVDROG 2022
Konferencja odbędzie się w dniach 21 kwietnia – 22 kwietnia 2022 roku
w Hotelu Novum w Niepołomicach
PATRONAT HONOROWY
Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury
Łukasz Kmita – Wojewoda Małopolski*
Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego
Janusz Dyduch – Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP
Tomasz Żuchowski – p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
Andrzej Białkiewicz – Rektor Politechniki Krakowskiej
Mariusz Urbański – Dyrektor Naczelny Instytutu Badawczego Dróg i Mostów
Barbara Dzieciuchowicz – Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa
Jan Styliński – Prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa
*Organizatorzy wystąpili o objęcie patronatem honorowym
KOMITET NAUKOWO-PROGRAMOWY
prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata (Politechnika Krakowska) – Przewodniczący
Prof. dr hab. inż. Marek Cała (Akademia Górniczo-Hutnicza)
prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca (Politechnika Krakowska)
prof. dr hab. inż. Piotr Olszewski (Politechnika Warszawska)
prof. dr hab. inż. Tomasz Siwowski (Politechnika Rzeszowska)
prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz (Politechnika Krakowska)
prof. dr hab. inż. Antoni Szydło (Politechnika Wrocławska) 
prof. dr hab. inż. Marian Tracz (Politechnika Krakowska)
prof. dr hab. inż. Adam Zofka (Instytut Badawczy Dróg i Mostów)*
dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. PL (Politechnika Lubelska, EKKOM Sp. z o.o.)
dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG (Politechnika Gdańska)
dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, prof. PK (Politechnika Krakowska)
dr hab. inż. Maciej Kruszyna, prof. PWr (Politechnika Wrocławska)
dr hab. inż. Elżbieta Pilecka, prof. PK (Politechnika Krakowska)
dr inż. Piotr Zieliński (Politechnika Krakowska)
*Organizatorzy wystąpili o zgodę
KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodnicząca

Beata Toporska

Zastępca Przewodniczącej

Anna Reszczyk

Sekretarz organizacyjny

Janina Mrowińska

Członkowie

Piotr Buczek
Robert Jakubiak
Anna Karpierz
Halina Rogowska
Robert Szota

PARTNER
PATRONAT MEDIALNY
PARTNER OFICJALNY
PARTNERZY

© Copyright 2021 SITK RP oddział w Krakowie - All Rights Reserved