Technologie AI na Rynku Transportowym

ORGANIZATORZY:
Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie

PIERWSZE SEMINARIUM DOTYCZĄCE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI w miejscu

POLITECHNIKA KRAKOWSKA, SALA KOTŁOWNIA

Seminarium odbędzie się w dniu 21 maja 2024 roku

KOTŁOWNIA

Kampus Politechniki Krakowskiej
ul. Warszawska 24, Kraków

PATRONAT HONOROWY

Andrzej Szarata - Rektor Politechniki Krakowskiej
Cezary Mazurek - Pełnomocnik Dyrektora IChB PAN DS. PCSS
Maciej Sułowicz - Dziekana Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodnicząca: Józefa Majerczak, Prezes SITK RP O/Kraków
Wiceprzewodniczący: Jacek Baldy, Ekspert w Poznańskim Centrum Superkomputerowo Sieciowym
Członkowie:
Janina Mrowińska, SITK RP O/Kraków
Sergiusz Lisowski, Politechnika Krakowska
Tomasz Kula, Politechnika Krakowska
Anna Karpierz, SITK RP O/Kraków

TEMATYKA

1. Wprowadzanie i podstawy Sztucznej Inteligencji (SI) i Uczenia Maszynowego (UM) - co to jest, do czego służy, jak działa
2. Ograniczenia i wyzwania vs szanse
3. Aspekty etyczne i społeczne stosowania SI
4. Obszary zastosowań SI
5. SI w analizie danych
6. SI w przetwarzaniu obrazu
7. SI w analizie języka naturalnego
8. Zastosowania generatywnej i wyjaśnialnej SI
9. Analiza danych pomiarowych i predykcyjne utrzymanie ruchu (ang. predictive maintenance)
10. Zastosowania sztucznej inteligencji do wizualnej inspekcji jakości produktów przemysłowych i infrastruktury
11. Narzędzia SI - wstęp do programowania rozwiązań SI w powyższych obszarach z wykorzystaniem języka Python, popularnych bibliotek SI i UM oraz chmury PCSS (do weryfikacji)
12. Panel dyskusyjny, podsumowanie.

Tytuły wystąpień i autorów podamy w terminie późniejszym.

RAMOWY PROGRAM SEMINARIUM

09.00 - 10.00 -> rejestracja uczestników
10.00 - 10.15 -> Uroczyste otwarcie Seminarium
10.15 - 11.25 -> Sesja I
11.25 - 12.15 -> Dyskusja
12.15 - 12.45 -> przerwa kawowa
12.45 - 14.45 -> Sesja II, Dyskusja i Podsumowanie
14.45 - 16.00 -> obiad

OPŁATA

NORMALNA

300 zł netto + 23% VAT

ZE ZNIŻKĄ

250 zł netto + 23% VAT

Dla członków SITK RP, uczelni oraz Studentów

WARUNEK UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w Seminarium jest przesłanie wypełnionej
KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA oraz dokonanie wpłaty na konto
SITK RP Oddział w Krakowie, 30-804 Kraków, ul. Siostrzana 11
Bank PEKAO S.A. nr 43 1240 4722 1111 0000 4859 0666
w terminie do 14 maja 2024 roku.

KONTAKT

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie
ul. Siostrzana 11, 30-804 Kraków

Email

Odpowiemy tak szybko, jak to możliwe

Telefon

Pn - Pt 08:00 - 15:00

© Copyright 2024 SITK RP Oddział w KRAKOWIE - All Rights Reserved