AKTUALNE PROBLEMY TRANSPORTU ZBIOROWEGO W MIASTACH I AGLOMERACJACH PTZ'21

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP
Oddział w Krakowie przy udziale  Katedry Systemów Transportowych w Politechnice Krakowskiej oraz Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa w Krakowie

zaprasza do udziału w Konferencji Naukowo-Technicznej:

AKTUALNE PROBLEMY TRANSPORTU ZBIOROWEGO
W MIASTACH
I AGLOMERACJACH PTZ’21

Konferencja odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2021 roku na platformie Zoom

PATRONAT MEDIALNY

OFICJALNY PARTNER

Webinarium

AKTUALNE PROBLEMY TRANSPORTU ZBIOROWEGO W MIASTACH I AGLOMERACJACH PTZ'21

Kontakt

SITK RP oddział w Krakowie
ul. Siostrzana 11, 30-804 Kraków
email: krakow@sitkrp.org.pl
www: sitk.org.pl
tel.: +48 12  658 93 72