DZIEŃ DROGOWCA I TRANSPORTOWCA | SITK RP oddział w KRAKOWIE

DZIEŃ DROGOWCA I TRANSPORTOWCA

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO

26 kwietnia Dzień Drogowca i Transportowca

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie, Koło w GDDKiA Oddział w Krakowie oraz Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie zapraszają na seminarium pt.: „DZIEŃ DROGOWCA I TRANSPORTOWCA”

Program seminarium przewiduje prelekcje i prezentacje z przedstawieniem zarysu historii transportu, zagadnień związanych z drogownictwem i transportem.

TERMIN I MIEJSCE: 26 kwietnia 2022 r. (wtorek), rozpoczęcie godz.: 10.00 do 13.00

Spotkanie będzie miało charakter zdalny – odbędzie się z wykorzystaniem platformy WEBEX. Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na adres mailowy zaproszenie z linkiem umożliwiającym przyłączenie się do spotkania.

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Zgłoszenia uczestnictwa w seminarium przyjmuje Biuro Oddziału SITK RP w Krakowie pod numerem tel. 12 658 93 72, e-mail: krakow@sitkrp.org.pl w terminie do piątku 22.04.br.

Osoby będące członkami MOIIB proszone są o podanie numeru ewidencyjnego Izby.

Serdecznie zapraszam
Anna Reszczyk – Przewodnicząca Koła w GDDKiA Oddział w Krakowie

Udostępnij

Powiazane tresci