OFERTA

Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie

PROWADZI:

 • rzeczoznawstwo,
 • szkolenia i kursy,
 • wdrożenia nowych rozwiązań technicznych, ekonomicznych, organizacyjnych,
 • doradztwo techniczne.

WYKONUJE:

 • opinie i ekspertyzy,
 • opracowania naukowo-badawcze i projektowo-studialne w zakresie komunikacji, drogownictwa i kolejnictwa,
 • regulaminy transportu kolejowego,
 • wyceny wartości rynkowej maszyn torowych,

ORGANIZUJE:

 • konferencje naukowo-techniczne,
 • sympozja, warsztaty,
 • seminaria,
 • kursy szkoleniowe,
 • spotkania techniczno-naukowe,
 • Forum Mobilności w Krakowie.

WYDAJE:                 

Kwartalnik Zeszyty Naukowo –Techniczne Oddziału SITK RP w Krakowie zawierający recenzowane artykuły z problematyki transportu kolejowego, drogowego i miejskiego (wg wykazu czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (część B) -  4 punkty za publikację).

 • Publikacje zwarte (książki):
 1. monografie,
 2. podręczniki,
 3. materiały konferencyjne,
 4. inne wydawnictwa na zamówienie,
 5. wydaje kwartalnik.
 • Publikacje okolicznościowe na zamówienie.

 

W ramach Oddziału SITK RP w Krakowie funkcjonuje Biuro Ekspertyz i Usług Techniczno-Ekonomicznych, w którym specjaliści i rzeczoznawcy SITK, wysokiej klasy specjaliści naukowi i inżynierowie praktycy wykonują projekty i analizy w następujących dziedzinach:

 • Transport szynowy:
 1. projekty z zakresu budowy urządzeń srk,
 2. wycena wartości rynkowej lokomotyw, wagonów i maszyn torowych,
 3. regulaminy pracy transportu kolejowego,
 4. dokumentacja techniczna przebudowy przejazdów kolejowych,
 5. przeglądy techniczne jednoroczne i pięcioletnie urządzeń kolejowych,
 6. prognozy dotyczące transportu i inżynierii ruchu,
 7. badanie potoków pasażerskich w przewozach regionalnych,
 8. badania marketingowe,
 9. projekty rozkładów jazdy.​
 • Transport drogowy:
 1. projekty stałej i tymczasowej organizacji ruchu,
 2. badania natężeń ruchu drogowego,
 3. studia komunikacyjne,
 4. projekty budowlano-wykonawcze dróg, ulic, skrzyżowań,
 5. ekspertyzy i opinie techniczne w zakresie dróg i ulic.
 • Transport zbiorowy:
 1. optymalizacja układów komunikacji miejskiej,
 2. badania potoków pasażerskich,
 3. badania zachowań komunikacyjnych,
 4. badania jakości funkcjonowania komunikacji zbiorowej,
 5. więźby ruchu,
 6. analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób,
 7. strategie rozwoju transportu.

Firmy i instytucje, dla których wykonywaliśmy opracowania w ostatnich latach:

 • PKP S.A.,
 • PKP PLK S.A.,
 • PKP Cargo S.A.,
 • Poyry Infra Sp. z o.o.,
 • Krakowskie Zakłady Nawierzchniowe Bieżanów Sp. z o.o.,
 • Trans-Tour Atenon Wrocław,
 • PKN Orlen S.A.,
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie,
 • Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie,
 • Przedsiębiorstwo Robót Zmechanizowanych Budostal 8 S.A. w Krakowie,
 • Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi,
 • Zarząd Komunikacji Miejskiej w Tarnowie,
 • Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie,
 • KZK GOP w Katowicach,
 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Gdyni,
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie,
 • Urzędy Marszałkowskie województw: małopolskiego, łódzkiego i śląskiego,
 • Urzędy Miasta w Krakowie, Lublinie, Zakopanem, Katowicach, Nowym Targu, Oświęcimiu,
 • Starostwo Powiatowe w Zakopanem,
 • BP Polska S.A.,
 • BPI – Consult Sp. z o.o. w Krakowie.

Powiazane tresci