Protokół nr 8 (46) 2013 | SITK RP oddział w KRAKOWIE

Protokół nr 8 (46) 2013

z zebrania Zarządu Oddziału w dniu 8 lipca 2013r. ul. Siostrzana 11

 1. Obecni wg listy obecności w załączeniu.
 1. Program zebrania

PROGRAM

zebrania Zarządu Oddziału

w dniu 08 lipca 2013 r.

godz. 16.00 w siedzibie przy ul. Siostrzanej

z udziałem przewodniczących kół SITK

 1. Informacja na temat planowanej konferencji "Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym", Zakopane 04-06 grudnia 2013 – stan przygotowań.
 2. Informacja o plenarnym zebraniu członków Krajowego Klubu Miłośników Historii i Zabytków Transportu, które odbędzie się w dniach 29 i 30 sierpnia 2013r.  w Jędrzejowie.
 3. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącej Koła Grodzkiego o dofinansowanie kosztów transportu podczas wyjazdu techniczno-integracyjnego do Zamościa organizowanego przez Koło w dniach 21 i 22 września 2013r.
 4. Zaprezentowanie osiągnięć Członków Oddziału w Konkursie SITK – "Ernest za 2012 rok".
 5. Sprawy różne:

Informacja otrzymana z Zarządu Krajowego SITK o organizowanej przez Politechnikę Śląską XV edycji Konkursu „Nagroda Ministra Infrastruktury dla najlepszej pracy habilitacyjnej, doktorskiej, magisterskiej i inżynierskiej z dziedziny „Transport” oraz za najlepszą książkę o tematyce transportowej w roku akademickim 2012/2013”.

 1. Wolne wnioski.
 2. Ustalenie terminu następnego spotkania Zarządu.

III. Przebieg zebrania

Ad. 1

Kol. J.Mrowińska przekazała informację na temat prac organizacyjnych podjętych przy organizacji konferencji "Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym" (Zakopane, 04 – 06.12.br.). Pokrótce zrelacjonowała przebieg negocjacji z Hotelem Mercure Kasprowy Zakopane, podjętych podczas ostatniego wyjazdu do Zakopanego.

Ad. 2

Kol. J.Hydzik przekazał informacje o planowanym w dniach 29 – 30 sierpnia br. kolejnym plenarnym zebraniu członków Krajowego Klubu Miłośników Historii i Zabytków Transportu. Spotkanie odbędzie się w Jędrzejowie i jest połączone z seminarium pt. „Historia Jędrzejowskiej Kolei Dojazdowej”. W programie jest przewidziane zwiedzane: Muzeum Zegarów, Klasztoru Cystersów, zaplecza Kolejki Wąskotorowej i przejazd tą kolejką na trasie Jędrzejów Wąskotorowy – Umianowice.

Ad. 3

Zarząd rozpatrzył wniosek Przewodniczącej Koła Grodzkiego o dofinansowanie kosztów transportu dla członków Koła Grodzkiego i Członków innych kół biorących udział w planowanym w dniach 21 – 22 września br. wyjeździe techniczno-integracyjnego do Zamościa. Prezes M.Szałkowski poinformował, że wysokość dofinansowania będzie uzależniona od stopnia aktywności członka i wynosić będzie od 160,00 zł do 100,00 zł. W głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęto przedstawioną propozycję.

Ad. 4

Prezes M.Szałkowski przekazał informację o przebiegu konkursu Ernesty 2012 i przyznanych nagrodach. Wśród laureatów nagrody znaleźli się przedstawiciele Oddziału w Krakowie:

 • najaktywniejszy działacz w dziedzinie kolejnictwa – Jerzy Hydzik,
 • najaktywniejszy działacz w dziedzinie transportu drogowego – Grzegorz Sapoń,
 • najaktywniejsze koło – Koło przy Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział SITK.

Nominację do nagrody otrzymali:

 • Beata Toporska (w dziedzinie najaktywniejszy drogowiec),
 • Klub Seniora w Krakowie (w dziedzinie najaktywniejszy Klub Seniora).

Prezes pogratulował laureatom i nominowanym do nagrody, a zebrani członkowie Zarządu Oddziału i zaproszeni przewodniczący kół świętowali przy grillu zdobycie Ernestów za rok 2012.

Ad. 5

Sprawy różne:

Przekazano informację otrzymaną z Zarządu Krajowego SITK o organizowanej przez Politechnikę Śląską XV edycji Konkursu „Nagroda Ministra Infrastruktury dla najlepszej pracy habilitacyjnej, doktorskiej, magisterskiej i inżynierskiej z dziedziny „Transport” oraz za najlepszą książkę o tematyce transportowej w roku akademickim 2012/2013”.

Ad. 6

Wolne wnioski:

Prezes poinformował o planowanej wyprawie bratersko – winnej na Węgry w terminie 6 – 8 września br. Poinformował o koszcie wyprawy (750 PLN) i terminie wpłaty na konto Oddziału zaliczki w wysokości 250 PLN do dnia 10 sierpnia br. Aktualnie na listę chętnych do udziału w wyprawie wpisało się 45 osób.

Ad. 7.

Kolejne posiedzenie Zarządu zaplanowano na wrzesień 2013r.

Przewodniczył:  Mariusz Szałkowski                  

Protokołowała:  Danuta Schwertner                   

Udostępnij

Powiazane tresci