Witamy

SITK RP Oddział w Krakowie, Katedra Systemów Transportowych
w Politechnice Krakowskiej oraz Małopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie zapraszają na

AKTUALNE PROBLEMY
TRANSPORTU ZBIOROWEGO
W MIASTACH
I AGLOMERACJACH

Konferencja odbędzie się w dniach 8 września – 9 września 2022 roku
w Hotelu Ibis Styles Kraków East ul. Bulwarowa 35a, Kraków Nowa Huta.

TEMATYKA KONFERENCJI

1. Innowacyjne rozwiązania dla transportu publicznego wspierające integrację, dostępność przestrzenną i jakość obsługi.

2. Wykorzystanie pojazdów elektrycznych w obsłudze transportowej miast i aglomeracji: e – mobilność, energochłonność i bezpieczeństwo.

3. Transport zbiorowy w małych i średnich gminach.

4. Rola transportu zbiorowego w poprawie jakości życia w miastach.

5. Rola informacji w transporcie zbiorowym.

6. Transport publiczny w aspekcie nowej rzeczywistości po pandemii COVID-19.

DLA AUTORÓW

Pełne teksty artykułów przygotowanych do wygłoszenia na konferencji, po dokonaniu recenzji, zostaną opublikowane w Transporcie Miejskim i Regionalnym.

Sposób przygotowania tekstów do druku znajduje się na stronie internetowej TMiR.

Artykuły do publikacji proszę przesyłać na adres e-mail: petezet.sitk@gmail.com

prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz (Politechnika Krakowska) – Przewodniczący (wstar@pk.edu.pl)

dr inż. Aleksandra Ciastoń-Ciulkin (Politechnika Krakowska) – Sekretarz Naukowy

prof. dr hab. Wojciech Bąkowski (Uniwersytet Szczeciński)

dr inż. Mariusz Dudek (Politechnika Krakowska)

prof. PW dr hab. inż. Mariusz Izdebski (Politechnika Warszawska)

dr inż. Andrzej Krych (Politechnika Poznańska)

prof. dr hab. inż. Andrzej Rudnicki (Politechnika Krakowska)

prof. PŚl. dr hab. inż. Aleksander Sobota (Politechnika Śląska)

prof. dr inż. Wojciech Suchorzewski (Politechnika Warszawska)

prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata (Politechnika Krakowska)

prof. UE. dr hab. Robert Tomanek (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

prof. PŚl. dr hab. inż. Renata Żochowska (Politechnika Śląska)

Przewodniczący:
Grzegorz Dyrkacz - gdyrkacz@mpk.krakow.pl

Sekretarz organizacyjny:
dr inż. Sabina Puławska-Obiedowska

Członkowie:
Krzysztof Francuz
Anna Karpierz
Janina Mrowińska
Danuta Schwertner 

PATRONAT HONOROWY

Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury

PARTNER

PATRONAT MEDIALNY

Transport Miejski i Regionalny

NBI - Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

Oficjalny serwis miejski - Magiczny Kraków

Czasopismo - Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

OFICJALNY SPONSOR KONFERENCJI

PTZ'2022

AKTUALNE PROBLEMY
TRANSPORTU ZBIOROWEGO
W MIASTACH
I AGLOMERACJACH

KONTAKT

SITK RP Oddział w Krakowie
ul. Siostrzana 11
30-804 KRAKÓW

tel.: +48 12 658 93 72

e-mail: anna.karpierz@sitkrp.org.pl

NAPISZ