SITK RP Oddział w Krakowie, Katedra Systemów Transportowych
w Politechnice Krakowskiej oraz Małopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie zapraszają na

AKTUALNE PROBLEMY
TRANSPORTU ZBIOROWEGO
W MIASTACH
I AGLOMERACJACH

Cennik wystąpień, usług reklamowych i wystaw na konferencji „AKTUALNE PROBLEMY PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W MIASTACH I AGLOMERACJACH - PTZ’2022” 

- stoiska wystawowe i handlowe,

- prelekcje promocyjne, filmy,

- reklamy i oferty handlowe w wydawnictwie konferencyjnym,

Firmy zainteresowane udziałem w części komercyjnej konferencji proszone są o wypełnienie i nadesłanie załączonej karty zgłoszenia udziału w programie komercyjnym w terminie do 3 tygodni przed terminem konferencji.

CENNIK

FORMA REKLAMYCENA
roll-up w sali konferencyjnej (szerokości 1 metra)500 zł
1 m2 powierzchni wystawowej w budynku konferencyjnym obok sali konferencyjnej500 zł
1 minuta czasu promocyjnego (prelekcja, film) podczas konferencji250 zł
1 strona kolorowa A4 reklamy lub oferty handlowej w wydawnictwie konferencyjnym (czasopismo Transport Miejski i Regionalny)1000 zł
Reklama na okładkę w czasopiśmie Transport Miejski i Regionalnywg uzgodnień
materiały reklamowe dla uczestników (folder)500 zł
Logotyp na stronie konferencji z przekierowaniem do strony Firmy 500 zł
Logotyp umieszczony w materiałach konferencyjnych (program)500 zł
Sponsoringwg uzgodnień

Prosimy o przesłanie formy prezentacji, jaką jesteście Państwo zainteresowani.

Do powyższych cen należy doliczyć należny podatek VAT w wysokości 23%.

Firmy, których wpłata z części komercyjnej ogółem wyniesie powyżej 3000,00 zł netto będą przez organizatorów traktowane jako Oficjalni Sponsorzy Konferencji.

Potwierdzenie udziału:
Firmom, które prześlą kartę zgłoszenia organizatorzy przekażą potwierdzenie z przyjętym zakresem udziału w części komercyjnej konferencji oraz prześlą fakturę. 

PTZ'2022

AKTUALNE PROBLEMY
TRANSPORTU ZBIOROWEGO
W MIASTACH
I AGLOMERACJACH

KONTAKT

SITK RP Oddział w Krakowie
ul. Siostrzana 11
30-804 KRAKÓW

tel.: +48 12 658 93 72

e-mail: anna.karpierz@sitkrp.org.pl

NAPISZ