SITK RP Oddział w Krakowie, Katedra Systemów Transportowych
w Politechnice Krakowskiej oraz Małopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie zapraszają na

AKTUALNE PROBLEMY
TRANSPORTU ZBIOROWEGO
W MIASTACH
I AGLOMERACJACH

Witamy w systemie rejestracji uczestnictwa w konferencji PTZ'22


PTZ'2022

AKTUALNE PROBLEMY
TRANSPORTU ZBIOROWEGO
W MIASTACH
I AGLOMERACJACH

KONTAKT

SITK RP Oddział w Krakowie
ul. Siostrzana 11
30-804 KRAKÓW

tel.: +48 12 658 93 72

e-mail: anna.karpierz@sitkrp.org.pl

NAPISZ