STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI
RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ ODDZIAŁ W KRAKOWIE
30-804 Kraków, ul. Siostrzana 11
NIP: 676 001 01 60, REGON: 350013129, KRS: 0000071707

Konto bankowe: 43 1240 4722 1111 0000 4859 0666

Godziny pracy biura:
8.00 – 18.00 poniedziałki
8.00 – 16.00 wtorki, środy, czwartki, piątki

Telefony
tel. 12 658 93 72
tel./fax. 12 658 93 74
fax. 12 659 00 76