Obniżka! KOLEJARZE POLSCY DLA NIEPODLEGŁEJ POLSKI

KOLEJARZE POLSCY DLA NIEPODLEGŁEJ OJCZYZNY

3(117)2018

Nowy produkt

Rok 2018 był rokiem szczególnym – cała Polska obchodziła Jubileusz 100-lecia odzyskania niepodległości. W cykl tych obchodów wpisali się również kolejarze polscy, którzy chcieli upamiętnić to ważne wydarzenie i podkreślić znaczącą rolę kolejarzy w walce o niepodległość.

Więcej szczegółów

Nie ma punktów za ten produkt, ponieważ już jest na niego promocja.


5,00 zł brutto

-40,00 zł

45,00 zł brutto

Najniższa cena w ciągu 30 dni przed aktualną promocją:

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni %price%

Więcej informacji

Dla uczczenia tego jubileuszu SITK RP Oddział w Krakowie wraz z Związkiem Zawodowym Kolejarzy Małopolski i Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w Krakowie w dniu 19 października 2018 r. zorganizowało konferencję nt. Kolejarze Polscy dla Niepodległej Ojczyzny. Pomysłodawcą, a zarazem przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego konferencji i prowadzącym obrady był kol. Marek Błeszyński.

Niniejsze wydawnictwo zawiera teksty artykułów traktujących o wkładzie polskich kolejarzy w zdobycie niepodległości. Autorzy referatów to uznane autorytety w dziedzinie historii kolei.

Jerzy Bąkowski i Jerzy Hydzik zaprezentowali informacje o kolejach polskich w okresie 1918 – 1945. Krzysztof Galas przywołał wydarzenia związane z koleją tarnowską w początkach odrodzonej Polski.

Janusz Tadeusz Nowak udokumentował udział kolejarzy w oswobodzeniu Krakowa spod władzy austriackiej, a Kazimierz Mazur opisał początki ruchu związkowego kolejarzy i historię tworzenia się i pracy Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych Rzeczpospolitej Polskiej (ZZK).

Leszek Zakrzewski przedstawił dwa teksty traktujące o udziale kolejarzy sądeckich w pracy niepodległościowej, opisał też zarys powstawania i konstrukcję austro-węgierskich pociągów pancernych z uwzględnieniem wkładu Warsztatów Kolei w Nowym Sączu.

Ostatni tekst autorstwa Marka Moczulskiego pt. Alejami Starych Powązek to listopadowa refleksja, autor przedstawia zasłużonych Polaków, głównie kolejarzy spoczywających na tym cmentarzu.

Serdecznie zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszym wydawnictwem. Znajdziecie tu wiele ciekawych, często unikatowych informacji. Poznacie wiele wydarzeń historycznych, za którymi stoją nietuzinkowi, oddani Polsce i kolejnictwu ludzie: patrioci, pasjonaci – kolejarze.  

Teksty artykułów są bogato ilustrowane zdjęciami, rysunkami i grafikami – tu też znajdziecie Państwo piękne, historyczne odniesienia do opisywanych faktów.

Pliki do pobrania