PARTNERZY

HOTEL NOSALOWY DWÓR RESORT & SPA ZAKOPANE 2 - 4 GRUDNIA 2020 roku

OFERTA

REKLAMACENA
roll-up w sali konferencyjnej (szerokości do 1 metra)1200 zł
roll-up w budynku konferencyjnym w pozostałej lokalizacji250 zł
1 m2 powierzchni wystawowej w budynku konferencyjnym 500zł
1 minuta czasu promocyjnego (prelekcja, film) w 1-wszym dniu konferencji250 zł
1 minuta czasu promocyjnego (prelekcja, film) w 2-gim dniu konferencji sesje przedpołudniowe150 zł
1 minuta czasu promocyjnego (prelekcja, film) w 2-gim dniu konferencji sesje popołudniowe100 zł
1 strona B5 reklamy lub oferty handlowej w wydawnictwie konferencyjnym (zeszyt naukowo-techniczny):
• czarno-biała
• kolorowa
• reklama na okładkę

400 zł
800 zł
do negocjacji.
materiały reklamowe dla uczestników (folder)500 zł
materiały reklamowe dla uczestników (pakiet broszur)1000 zł
Logotyp na stronie konferencji z przekierowaniem do strony Firmy300 zł
Sponsoringdo negocjacji.

Do powyższych cen należy doliczyć należny podatek VAT w wysokości 23 %

Firmy, których wpłata z części komercyjnej ogółem wyniesie powyżej 3000,00 zł netto będą przez organizatorów traktowane jako Oficjalni Partnerzy Konferencji.
Złoty Partner Konferencji to Firma, której wpłata ogółem z części komercyjnej wyniesie powyżej 10 000,00 zł netto. Reklama tej Firmy zostanie zamieszczona bezpłatnie w następnym wydanym Zeszycie Naukowo-Technicznym Oddziału SITK RP w Krakowie. Wykaz Złotych Partnerów Konferencji będzie zamieszczany przez rok od daty konferencji w każdym Zeszycie Naukowo-Technicznym wydawanym przez Oddział.
Istnieje możliwość uzyskania statusu Generalnego Partnera Konferencji lub Diamentowego Partnera Konferencji na indywidualnie uzgodnionych warunkach z organizatorem.

Istnieje możliwość negocjacji w/w warunków promocji.

Potwierdzenie udziału:
Firmom, które prześlą kartę zgłoszenia organizatorzy przekażą telefoniczne potwierdzenie z przyjętym zakresem udziału oraz prześlą fakturę.

Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela Janina Mrowińska – Sekretarz Konferencji
tel. 12 658 93 74, 530 944 118 e-mail:
janina.mrowinska@sitkrp.org.pl 

KONFERENCJA

Nowoczesne Technologie i Systemy Zarządzania w Transporcie Szynowym NOVKOL 2020                    

Organizator konferencji:

SITK RP oddział w KRAKOWIE
ul. Siostrzana 11, 30-804 KRAKÓW

Email: krakow@sitk.org.pl
Telefon: +48 12 658 93 72
www: http://www.sitk.org.pl

KONTAKT