make your own website for free

PARTNERZY

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE
i SYSTEMY ZARZĄDZANIA
w TRANSPORCIE SZYNOWYM 2019

OFERTA PARTNERSTWA

NAZWA CENA NETTO
roll-up w sali konferencyjnej (szerokości do 1 metra)1200 zł
roll-up w budynku konferencyjnym w pozostałej lokalizacji250 zł
1 m2 powierzchni wystawowej w budynku konferencyjnym 500 zł
1 minuta czasu promocyjnego (prelekcja, film) w 1-wszym dniu konferencji250 zł
1 minuta czasu promocyjnego (prelekcja, film) w 2-gim dniu konferencji sesje przedpołudniowe150 zł
1 minuta czasu promocyjnego (prelekcja, film) w 2-gim dniu konferencji sesje przedpołudniowe100 zł
1 strona B5 reklamy lub oferty handlowej w wydawnictwie konferencyjnym (zeszyt naukowo-techniczny) - czarno-biała

400 zł
kolorowa800 zł
reklama na okładkędo negocjacji
materiały reklamowe dla uczestników (folder)500 zł
materiały reklamowe dla uczestników (pakiet broszur)1000 zł
Logotyp na stronie konferencji z przekierowaniem do strony Firmy 300 zł
sponsoringdo negocjacji

Do powyższych cen należy doliczyć należny podatek VAT w wysokości 23 %


Firmy, których wpłata z części komercyjnej ogółem wyniesie powyżej 3000,00 zł netto będą przez organizatorów traktowane jako Oficjalni Partnerzy Konferencji.

Złoty Partner Konferencji to Firma, której wpłata ogółem z części komercyjnej wyniesie powyżej 10 000,00 zł netto. Złoty Partner Konferencji ma gwarantowaną możliwość wystąpienia w pierwszym dniu konferencji. Reklama tej Firmy zostanie dodatkowo zamieszczona bezpłatnie w następnym wydanym Zeszycie Naukowo-Technicznym Oddziału SITK RP w Krakowie. Wykaz Złotych Partnerów Konferencji będzie zamieszczany przez rok od daty konferencji w każdym Zeszycie Naukowo-Technicznym wydawanym przez Oddział.

Istnieje możliwość uzyskania statusu Generalnego Partnera Konferencji lub Diamentowego Partnera Konferencji na indywidualnie uzgodnionych warunkach z organizatorem.


Potwierdzenie udziału: 
Firmom, które prześlą kartę zgłoszenia organizatorzy przekażą telefoniczne potwierdzenie z przyjętym zakresem udziału oraz prześlą fakturę. 


Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela Janina Mrowińska – Sekretarz Konferencji : tel. 12 658 93 74, 530 944 118 e-mail: janina.mrowinska@sitkrp.org.pl 


Adres

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP oddział w Krakowie
ul. Siostrzana 11
30-804 KRAKÓW


Dane kontaktowe

Email: krakow@sitk.org.pl
WWW: http://www.sitk.org.pl                   
Telefon: +48 12 658 93 72

Łącza

INFORMACJE
TEMATYKA
DLA AUTORÓW
TERMINARZ i OPŁATY
SPONSORZY
ON-LINE
KONTAKT

Konferencja
Nowoczesne Technologie i Systemy Zarządzania w Transporcie Szynowym 2019