create a web page for free

TEMATYKA

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE
i SYSTEMY ZARZĄDZANIA
w TRANSPORCIE SZYNOWYM 2019

Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie, utrzymaniu, diagnostyce i eksploatacji infrastruktury szynowej oraz taboru szynowego do przewozu osób i rzeczy, w tym:

1. Realizacja inwestycji 2014 – 2020 i plany na kolejne perspektywy 2021 – 2027, w tym wielkie projekty – CPK, KDP, Rail Baltica, Podłęże – Piekiełko itp. 
2. Analizy efektywności inwestycji kolejowych.
3. Najnowsze modele projektowania, realizacji i zarządzania infrastrukturą, w tym BIM.
4. Certyfikacja i dopuszczenia do eksploatacji podsystemów strukturalnych wynikających z interoperacyjności.
5. Konsekwencje i problemy wdrożenia IV pakietu kolejowego.
6.
Czynniki warunkujące bezpieczeństwo przewozów kolejowych.
7. 
Rozwój transportu szynowego w miastach i regionach zintegrowany z innymi gałęziami transportu.
8. 
Działania na rzecz wzmocnienia konkurencyjności transportu szynowego osób i rzeczy.
9. 
Modele kształcenia w szkolnictwie technicznym do potrzeb rynku transportu szynowego.


KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

prof. dr hab. inż. Henryk Bałuch (Instytut Kolejnictwa)
prof. dr hab. inż. Danuta Bryja (Politechnika Wrocławska)
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Czyczuła (Politechnika Krakowska)
prof. dr hab. inż. Juliusz Engelhardt (Uniwersytet Szczeciński)
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak (Politechnika Krakowska)
prof. dr hab. inż. Kazimierz Kłosek (Politechnika Śląska)
prof. dr hab. Piotr Kozioł (Politechnika Krakowska)
prof. dr hab. inż. Władysław Koc (Politechnika Gdańska)
prof. dr hab. inż. Marek Krużyński (Politechnika Wrocławska)
prof. dr hab. inż. Waldemar Nowakowski (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny)
prof. dr hab. inż. Elżbieta Pilecka (Politechnika Krakowska)
prof. dr hab. inż. Łucjan Siewczyński (Politechnika Poznańska)
prof. dr hab. inż. Marek Sitarz (Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej)
prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz (Politechnika Krakowska)
prof. dr hab. inż. Krzysztof Stypuła (Politechnika Krakowska)
prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata (Politechnika Krakowska)
prof. dr hab. inż. Kazimierz Towpik (Politechnika Warszawska)
prof. dr hab. Paweł Wajda (Adwokat) Of Counsel Baker & McKenzie Krzyzowski i Wspólnicy sp.k.
dr inż. Andrzej Żurkowski (Instytut Kolejnictwa)

Adres

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP oddział w Krakowie
ul. Siostrzana 11
30-804 KRAKÓW


Dane kontaktowe

Email: krakow@sitk.org.pl
WWW: http://www.sitk.org.pl                   
Telefon: +48 12 658 93 72

Łącza

INFORMACJE
TEMATYKA
DLA AUTORÓW
TERMINARZ i OPŁATY
SPONSORZY
ON-LINE
KONTAKT

Konferencja
Nowoczesne Technologie i Systemy Zarządzania w Transporcie Szynowym 2019