TERMINARZ I OPŁATY

AKTUALNE PROBLEMY TRANSPORTU ZBIOROWEGO W MIASTACH I AGLOMERACJACH PTZ'21

TERMINARZ

15.04.2021 r. - zgłoszenie uczestnictwa
19.04.2021 r. - wysłanie programu szczegółowego

OPŁATA ZA UDZIAŁ
W KONFERENCJI

Udział w KONFERENCJI on-line jest bezpłatny

WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w KONFERENCJI jest rejestracja on-line.

Webinarium

AKTUALNE PROBLEMY TRANSPORTU ZBIOROWEGO W MIASTACH I AGLOMERACJACH PTZ'21

Kontakt

SITK RP oddział w Krakowie
ul. Siostrzana 11, 30-804 Kraków
email: krakow@sitkrp.org.pl
www: sitk.org.pl
tel.: +48 12  658 93 72