PTZ'23

AKTUALNE PROBLEMY TRANSPORTU ZBIOROWEGO
W MIASTACH I
AGLOMERACJACH PTZ’2023

ORGANIZATORZY - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie przy udziale Katedry Systemów Transportowych w Politechnice Krakowskiej

ORGANIZATORZY

SITK RP Oddział
w Krakowie

Politechnika
Krakowska

Katedra Systemów Transportowych

Konferencja Naukowo - Techniczna PTZ'23 w miejscu

TAURON ARENA KRAKÓW

Konferencja odbędzie się w dniach 28 – 29 września 2023

Tauron Arena

ul. Stanisława Lema 7
31-571 Kraków
Telefon: +48 12 349 11 02

PATRONAT HONOROWY

Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury
Mirosław Boryczko – Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

PROTEKTORAT

Komitet Nauki Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP

PARTNERSTWO

MAGICZNY KRAKÓW

KOMITET NAUKOWO-PROGRAMOWY

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz (Politechnika Krakowska) – wstar@pk.edu.pl
Sekretarz Naukowy: dr inż. Aleksandra Ciastoń-Ciulkin (Politechnika Krakowska)
Członkowie:
prof. dr hab. Wojciech Bąkowski (Uniwersytet Szczeciński)
dr inż. Mariusz Dudek (Politechnika Krakowska)
prof. PW dr hab. inż. Mariusz Izdebski (Politechnika Warszawska)
prof. PK dr hab. inż. Piotr Kisielewski (Politechnika Krakowska)
dr inż. Andrzej Krych (Politechnika Poznańska)
prof. dr hab. inż. Andrzej Rudnicki (Politechnika Krakowska)
prof. PŚl. dr hab. inż. Aleksander Sobota (Politechnika Śląska)
prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata (Politechnika Krakowska)
prof. UE. dr hab. Robert Tomanek (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
prof. PŚl. dr hab. inż. Renata Żochowska (Politechnika Śląska)

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący: Grzegorz Dyrkacz - gdyrkacz@mpk.krakow.pl
Sekretarz organizacyjny: dr inż. Sabina Puławska-Obiedowska
Członkowie:
Krzysztof Francuz
Anna Karpierz
Janina Mrowińska
Danuta Schwertner

PATRONAT MEDIALNY

ZŁOTY PARTNER KONFERENCJI

PARTNER KONFERENCJI