KONTAKT

AKTUALNE PROBLEMY TRANSPORTU ZBIOROWEGO
W MIASTACH I
AGLOMERACJACH PTZ’2023

ORGANIZATORZY - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie przy udziale Katedry Systemów Transportowych w Politechnice Krakowskiej

ADRES DLA KORESPONDENCJI

SITK RP Oddział w Krakowie
ul. Siostrzana 11, 30-804 Kraków
e-mail: anna.karpierz@sitkrp.org.pl
tel. +48 12 658 93 72

Artykuły do publikacji proszę przesyłać na adres e-mail: petezet.sitk@gmail.com