TERMINARZ
i OPŁATY

AKTUALNE PROBLEMY TRANSPORTU ZBIOROWEGO
W MIASTACH I
AGLOMERACJACH PTZ’2023

ORGANIZATORZY - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie przy udziale Katedry Systemów Transportowych w Politechnice Krakowskiej

TERMINARZ

30.06.2023 - zgłoszenie zamiaru przygotowania artykułów/prezentacji i przesłanie streszczeń
30.07.2023 - nadsyłanie pełnych tekstów artykułów do recenzji
10.07.2023 - zgłoszenie uczestnictwa wraz z wniesieniem opłaty za udział z rabatem 100.00 zł
30.08.2023 - zgłoszenie uczestnictwa wraz z wniesieniem pełnej opłaty za udział
10.09.2023 - wysłanie ramowego programu konferencji

Ewentualne opóźnienia w stosunku do podanych terminów należy uzgodnić z Organizatorami.

OPŁATA ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI

Odpłatność za udział 1 osoby w konferencji wynosi 1390,00 zł netto + VAT 23%.

W przypadku wniesienia opłaty do 10 lipca 2023 r. przysługuje rabat w wysokości 100,00 zł i
obowiązuje opłata obniżona w wysokości 1290,00 zł + VAT 23%
.

Kwota ta obejmuje następujące koszty:
- wyżywienia (od obiadu 28 września do obiadu 29 września)
- noclegu z 28.09/29.09 (zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych)
- istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju 1 - osobowym za dodatkową opłatą
160,00 zł netto + VAT 23% za osobę
- istnieje możliwość uczestnictwa w konferencji bez noclegu – wówczas opłata konferencyjna
wynosi 1190,00 zł netto + VAT 23%
- wycieczki technicznej po TAURON Arenie w Krakowie
- wycieczki technicznej do zajezdni autobusowej obsługującej najnowocześniejsze autobusy
elektryczne
- uroczystej kolacji
- materiałów konferencyjnych.

Konferencja odbędzie się w dniach 28 - 29 września 2023 roku w TAURON Arenie w Krakowie, ul.
Stanisława Lema 7, 31-571 Kraków

Nocleg - Hotel DoubleTree by Hilton, ul. Dąbska 5, 31-572 Poland (600 m od Tauron Areny)

WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w KONFERENCJI jest wypełnienie FORMULARZA ON-LINE lub
KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA oraz dokonanie wpłaty 1390,00 + VAT 23% za osobę na konto SITK RP Oddział w Krakowie, 30-804 Kraków, ul. Siostrzana 11, Bank PEKAO S.A. nr 43 1240 4722 1111 0000 4859 0666 w terminie do 30 sierpnia 2023 roku. Przy wpłacie do 10 lipca 2023 roku przysługuje rabat w wysokości 100,00 zł, cena po rabacie 1290,00 zł + VAT 23% za osobę.

Na przelewie prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) konferencji lub numer faktury VAT.