SPONSORZY

AKTUALNE PROBLEMY TRANSPORTU ZBIOROWEGO
W MIASTACH I
AGLOMERACJACH PTZ’2023

ORGANIZATORZY - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie przy udziale Katedry Systemów Transportowych w Politechnice Krakowskiej

FORMA PREZENTACJI

- stoiska wystawowe
- prelekcje promocyjne, filmy
- materiały reklamowe

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Firmy zainteresowane udziałem w części komercyjnej konferencji proszone są o wypełnienie i nadesłanie załączonej karty zgłoszenia udziału w programie komercyjnym w terminie do 3 tygodni przed terminem konferencji.

CENNIK

- roll-up w sali konferencyjnej (szerokości 1 metra): 700,00 zł
- 1 m 2 powierzchni wystawowej w budynku konferencyjnym: 500,00 zł
- 1 minuta czasu promocyjnego (prelekcja, film) podczas konferencji: 300,00 zł
- materiały reklamowe dla uczestników: 500,00 zł
- Logotyp na stronie konferencji z przekierowaniem do strony Firmy: 500,00 zł
- Logotyp umieszczony w materiałach konferencyjnych (program): 500,00 zł
- sponsoring: wg uzgodnień

Prosimy o przesłanie formy prezentacji, jaką jesteście Państwo zainteresowani.

Do powyższych cen należy doliczyć należny podatek VAT w wysokości 23 %.

Firmy, których wpłata z części komercyjnej ogółem wyniesie powyżej 3000,00 zł netto będą przez
organizatorów traktowane jako oficjalni partnerzy konferencji.

POTWIERDZENIE UDZIAŁU

Firmom, które prześlą kartę zgłoszenia organizatorzy przekażą potwierdzenie z przyjętym zakresem udziału w części komercyjnej konferencji oraz prześlą fakturę.