CONTACT

ASSOCIATION OF ENGINEERS AND COMMUNICATION TECHNIQUES
OF THE REPUBLIC OF POLAND BRANCH IN KRAKÓW

30-804 Cracow POLAND, ul. Siostrzana 11

NIP: 676 001 01 60 , REGON: 350013129 , KRS: 0000071707

Bank account: 43 1240 4722 1111 0000 4859 0666


The seat of the SITK RP Branch Office in Krakow:
ul. Siostrzana 11 30-804 Cracow, POLAND

Office hours:
8.00 – 18.00 Mondays
8.00 – 16.00 Tuesdays, Wednesdays, Thursdays, Fridays

Telefony:
tel. 12 658 93 72, tel./fax. 12 658 93 74


the editorial office of the “Transport Miejski i Regionalny” magazine is located at the same address tel. / fax 12658 93 74, e-mail: tmir@sitkrp.org.pl


Employees of the SITK office in Cracow

NAME POSITION E-mail
mgr Janina Mrowińska Dyrektor Biura
mgr inż. Marek Błeszyński Dyrektor techniczny
Anna Karpierz Pracownik Administracyjno – Biurowy

Powiazane tresci


Recent Posts

  1. The history of the railway crane 
  2. Oil paintings by Marek Błeszyński – 175 years of railways in Krakow 
  3. (Polski) Seminarium Diagnostyka układów napędowych wagonów tramwajowych
  4. (Polski) Zebranie – 14 listopada 2022r.
  5. (Polski) Jubileusz 175-lecia kolei w Krakowie
  6. (Polski) LXIII TECHNICZNE DNI DROGOWE
  7. (Polski) Prelekcja O MOSTACH PO KOLEI – Mosty wspornikowe
  8. (Polski) Zebranie – 17 października 2022r.
  9. (Polski) PTZ’22 – PREZENTACJE