Powrót

CONTACT

ASSOCIATION OF ENGINEERS AND COMMUNICATION TECHNIQUES
OF THE REPUBLIC OF POLAND BRANCH IN KRAKÓW

30-804 Cracow POLAND, ul. Siostrzana 11

NIP: 676 001 01 60 , REGON: 350013129 , KRS: 0000071707

Bank account: 43 1240 4722 1111 0000 4859 0666


The seat of the SITK RP Branch Office in Krakow:
ul. Siostrzana 11 30-804 Cracow, POLAND

Office hours:
8.00 – 18.00 Mondays
8.00 – 16.00 Tuesdays, Wednesdays, Thursdays, Fridays

Telefony:
tel. 12 658 93 72, tel./fax. 12 658 93 74


the editorial office of the “Transport Miejski i Regionalny” magazine is located at the same address tel. / fax 12658 93 74, e-mail: tmir@sitkrp.org.pl


Employees of the SITK office in Cracow

NAME POSITION E-mail
mgr Janina MrowińskaDyrektor Biura
mgr inż. Marek BłeszyńskiDyrektor techniczny
Anna KarpierzPracownik Administracyjno – Biurowy

Recent Posts

  1. (Polski) Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Oddziału SITK RP w Krakowie w dniu 20 marca 2023 roku
  2. (Polski) Odznaczenia Państwowe w Oddziale SITK RP w Krakowie 2023
  3. (Polski) Prelekcja Koleje Świata – Ameryka
  4. (Polski) Zapraszamy na KURS przygotowujący do egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych
  5. (Polski) Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 20 lutego 2023r. online
  6. (Polski) Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 23 stycznia 2023r.
  7. (Polski) Zebranie – 06 marca 2023r. online
  8. (Polski) Zebranie Sprawozdawcze Członków Oddziału SITK RP w Krakowie za rok 2022
  9. (Polski) TMIR – STYCZEŃ 2023