Powrót

KONTAKT

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI
RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ ODDZIAŁ W KRAKOWIE

30-804 Kraków, ul. Siostrzana 11

NIP: 676 001 01 60 , REGON: 350013129 , KRS: 0000071707

Konto bankowe: 43 1240 4722 1111 0000 4859 0666


Siedziba Biura Oddziału SITK RP w Krakowie:
ul. Siostrzana 11 30-804 Kraków

Godziny pracy biura:
8.00 – 18.00 poniedziałki
8.00 – 16.00 wtorki, środy, czwartki, piątki

Telefony:
tel. 12 658 93 72, tel./fax. 12 658 93 74

e-mail: krakow@sitkrp.org.pl
adres strony Oddziału: https://www.sitk.org.pl

pod tym samym adresem mieści się redakcja czasopisma „Transport Miejski i Regionalny” tel. / faks 12658 93 74, e-mail: tmir@sitkrp.org.pl


Pracownicy Biura SITK w Krakowie

Imię i Nazwisko Stanowisko E-mail
mgr Janina MrowińskaDyrektor Biura
mgr inż. Marek BłeszyńskiDyrektor techniczny
Anna KarpierzPracownik Administracyjno – Biurowy

Przeglądając mapę, zgadzasz się z Polityką Prywatności GOOGLE
RODO (*) Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest (SITK RP oddział w Krakowie z siedzibą przy ulicy Siostrzanej 11 w Krakowie)
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu

(*) - wymaganeNajnowsze wpisy

TMIR – CZERWIEC 2024

Marta Broda

Ocena wybranych udogodnień dla pasażerów autobusowej komunikacji miejskiej w Poznaniu

Streszczenie: Artykuł opisuje aktualny stan taboru autobusowej komunikacji miejskiej w Poznaniu, ze szczególnym uwzględnieniem udogodnień, w jakie są wyposażone autobusy. Tabor został przeanalizowany pod względem zastosowania wybranych elementów wyposażenia. Luka badawcza została zidentyfikowana jako niedostateczne skupienie się na udogodnieniach występujących w pojazdach, w porównaniu do unowocześniania napędów, zarówno w literaturze, jak i działaniach inwestycyjnych realizowanych przez samorządy terytorialne. Międzynarodowe i krajowe regulacje prawne sukcesywnie skłaniają przewoźników do stopniowej wymiany taboru na elektryczny lub wodorowy. Czytaj dalej

  1. Święto Oddziału – Rodzinny Piknik TranSPORTOWY
  2. Zebranie – 01 lipca 2024r.
  3. Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 10 maja 2024r.
  4. prelekcja KOLEJE ŚWIATA Europa cz IV
  5. Seminarium nt. Nowe technologie w geodezji i ich wykorzystanie w inwestycjach drogowo – mostowych oraz wizualizacja tras komunikacyjnych
  6. Sprawozdanie z Seminarium Technologie AI na rynku transportowym
  7. TMIR – MAJ 2024
  8. SPRAWOZDANIE Z VI OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ NOVDROG 2024
  9. Obchody Święta Oddziału SITK w Krakowie – Rodzinny Piknik tranSPORTOWY