TMIR – CZERWIEC 2024

Marta Broda

Ocena wybranych udogodnień dla pasażerów autobusowej komunikacji miejskiej w Poznaniu

Streszczenie: Artykuł opisuje aktualny stan taboru autobusowej komunikacji miejskiej w Poznaniu, ze szczególnym uwzględnieniem udogodnień, w jakie są wyposażone autobusy. Tabor został przeanalizowany pod względem zastosowania wybranych elementów wyposażenia. Luka badawcza została zidentyfikowana jako niedostateczne skupienie się na udogodnieniach występujących w pojazdach, w porównaniu do unowocześniania napędów, zarówno w literaturze, jak i działaniach inwestycyjnych realizowanych przez samorządy terytorialne. Międzynarodowe i krajowe regulacje prawne sukcesywnie skłaniają przewoźników do stopniowej wymiany taboru na elektryczny lub wodorowy. Czytaj dalej

Święto Oddziału – Rodzinny Piknik TranSPORTOWY

Oddział SITK RP w Krakowie każdego roku, od ośmiu już lat organizuje swoje święto – Rodzinny Piknik TrasSPORTOWY. Jest to największe w roku wydarzenie integracyjne – biorą w nim udział członkowie Oddziału wraz ze swoimi rodzinami, a także sympatycy naszego Stowarzyszenia. W tegorocznym Pikniku, który zorganizowany został na stadionie TS Tramwaj w dniu 22 czerwca uczestniczyło 118 osób, w tym 51 dzieci. Czytaj dalej

prelekcja KOLEJE ŚWIATA Europa cz IV

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie, Klub Seniorów, Krajowy Klub Miłośników Historii i Zabytków Transportu oraz Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie zapraszają wszystkich zainteresowanych na prelekcję z serii: KOLEJE ŚWIATA. Część Vc obejmuje wykład nr 13 pt. Europa, który odbędzie się w dniu 02 lipca 2024 roku o godzinie 16:00. Czytaj dalej

Seminarium nt. Nowe technologie w geodezji i ich wykorzystanie w inwestycjach drogowo – mostowych oraz wizualizacja tras komunikacyjnych

W dniu 5 czerwca 2024 r. w siedzibie GDDKiA O/Kraków w Krakowie przy ul. Mogilskiej 25 odbyło się seminarium nt. Nowe technologie w geodezji i ich wykorzystanie w inwestycjach drogowo – mostowych oraz wizualizacja tras komunikacyjnych. Organizatorami seminarium byli: SITK RP Oddział w Krakowie, Koło przy GDDKiA O/Kraków-Rejon Kraków i Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie. Czytaj dalej

Sprawozdanie z Seminarium Technologie AI na rynku transportowym

Seminarium Technologie AI na rynku transportowym odbyło się w sali konferencyjnej Kotłownia na Campusie Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie w dniu 21 maja 2024 roku. Organizatorami Seminarium byli: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Politechnika Krakowska im Tadeusz Kościuszki, Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie. Patronat honorowy objęli: prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata (rektor Politechniki Krakowskiej), dr inż. Cezary Mazurek (pełnomocnik Dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN ds. Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego) oraz dr hab. inż. Maciej Sułowicz, prof. PK (dziekan Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej).

Czytaj dalej

TMIR – MAJ 2024

Katarzyna Cholc, Joanna Wachnicka

Ocena funkcjonowania pasów ruchu dla rowerów – przypadek Trójmiasta

Streszczenie: Niniejszy artykuł dotyczy analizy nagrań trzech wybranych odcinków skrzyżowań w Gdańsku, na których znajdują się pasy dla rowerów wyznaczone w ramach jezdni. Na podstawie ww. materiału filmowego została wykonana ocena organizacji i natężenia ruchu, zachowania rowerzystów i kierowców oraz analiza sytuacji konfliktowych. Na każdym z trzech poligonów badawczych zostały przeanalizowane zachowania rowerzystów w ich obrębie. Przedstawiono liczbę rowerzystów na skrzyżowaniach w przedziale godzinowym (od godz. 6.00 do godz. 20.00) w zależności od wybranej przez nich trasy, procentowy udział rowerzystów na wybranych trasach na skrzyżowaniu oraz procentowy udział rowerzystów na pasach rowerowych i poza jezdnią na skrzyżowaniu. Czytaj dalej

SPRAWOZDANIE Z VI OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ NOVDROG 2024

W dniach 17-19 kwietnia 2024 roku w Niepołomicach odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PROJEKTOWANIU, BUDOWIE I EKSPLOATACJI INFRASTRUKTURY DROGOWEJ MIAST, METROPOLII I REGIONÓW NOVDROG’2024”, zorganizowana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie we współpracy z Politechniką Krakowską: Katedrą Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu oraz Katedrą Systemów Transportowych, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Zarządem Dróg Miasta Krakowa i Zarządem Dróg Powiatu Krakowskiego. Obrady konferencji odbywały się w Hotelu Novum w Niepołomicach.

Partnerem Głównym konferencji było Województwo Małopolskie. Czytaj dalej

Wyjazd techniczny połączony ze zwiedzaniem centrum serwisowego Stadler Polska

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie, Koło SITK przy Przedsiębiorstwie Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie oraz Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zapraszają na wyjazd techniczny połączony ze zwiedzaniem centrum serwisowego Stadler Polska .

Czytaj dalej

Rozstrzygnięto 51. edycję Konkursu na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie transportu dla absolwentów uczelni wyższych Krakowa!

Oddział SITK RP w Krakowie zorganizował kolejną, 51. edycję  Konkursu na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie transportu dla absolwentów uczelni wyższych Krakowa, uczestniczyły w nim prace I i II stopnia absolwentów uczelni wyższych Krakowa obronione w 2023 roku. Regulamin konkursu dopuszcza również udział prac absolwentów uczelni z innych miast, jeśli dotyczą tematyki transportowej Krakowa i Małopolski. Czytaj dalej