NOVDROG'24

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PROJEKTOWANIU, BUDOWIE I EKSPLOATACJI INFRASTRUKTURY DROGOWEJ MIAST,
METROPOLII I REGIONÓW

ORGANIZATORZY

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie przy udziale:
> Politechniki Krakowskiej: Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu oraz Katedry Systemów Transportowych
> Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
> Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie
> Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
> Zarządu Dróg Miasta Krakowa

zaprasza do udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej:

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PROJEKTOWANIU, BUDOWIE
I EKSPLOATACJI INFRASTRUKTURY DROGOWEJ MIAST,
METROPOLII I REGIONÓW NOVDROG 2024

Konferencja Naukowo - Techniczna NOVDROG'24 w miejscu

HOTEL NOVUM

Konferencja odbędzie się w dniach 17 – 19 KWIETNIA 2024

Hotel NOVUM

ul. Grunwaldzka 15H
32-005 Niepołomice
Telefon: +48 12 279 89 00

PARTNER GŁÓWNY

PARTNERSTWO

MIASTO KRAKÓW

PATRONAT HONOROWY

Krzysztof Klęczar – Wojewoda Małopolski
Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego
Mirosław Boryczko – Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa
Jacek Paś – Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP
Paweł Woźniak – p. o. Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Andrzej Szarata – Rektor Politechniki Krakowskiej
Janusz Bohatkiewicz – Dyrektor Naczelny Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

PATRONAT MERYTORYCZNY

Barbara Dzieciuchowicz – Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa
Jan Styliński – Prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa
Zbigniew Kotlarek – Prezes Polskiego Kongresu Drogowego
Ewelina Karp-Kręglicka – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych
Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów

PROTEKTORAT

Komitet Nauki Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP

KOMITET NAUKOWO-PROGRAMOWY

prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata (Politechnika Krakowska) – Przewodniczący
prof. dr hab. inż. Marek Cała (Akademia Górniczo-Hutnicza)
prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca (Politechnika Krakowska)
prof. dr hab. inż. Piotr Olszewski (Politechnika Warszawska)
prof. dr hab. inż. Elżbieta Pilecka (Politechnika Krakowska)
prof. dr hab. inż. Tomasz Siwowski (Politechnika Rzeszowska)
prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz (Politechnika Krakowska)
prof. dr hab. inż. Antoni Szydło (Politechnika Wrocławska)
dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. PK (Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Politechnika Krakowska)
dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, prof. PK (Politechnika Krakowska)
dr hab. inż. Maciej Kruszyna, prof. PWr (Politechnika Wrocławska)
dr hab. inż. Michał Strach, prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza)
dr inż. Piotr Zieliński (Politechnika Krakowska)

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodnicząca: Beata Toporska
Zastępca przewodniczącej: Anna Reszczyk
Sekretarz organizacyjny: Janina Mrowińska
Członkowie:
Piotr Buczek
Robert Jakubiak
Anna Karpierz
Halina Rogowska
Robert Szota
Monika Turek
Janusz Urbaniak

PARTNER ZŁOTY

PARTNER OFICJALNY

PARTNER KONFERENCJI

PATRONAT MEDIALNY

© Copyright 2024 SITK RP Oddział w Krakowie - All Rights Reserved