KONTAKT

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PROJEKTOWANIU, BUDOWIE I EKSPLOATACJI INFRASTRUKTURY DROGOWEJ MIAST,
METROPOLII I REGIONÓW

SEKRETARIAT KONFERENCJI

SITK RP Oddział w Krakowie
ul. Siostrzana 11, 30-804 Kraków
e-mail: anna.karpierz@sitkrp.org.pl
tel. +48 12 658 93 72, +48 12 658 93 74

Materiały do publikacji prosimy przesyłać na adres e-mail: pbuczek@pk.edu.pl

Organizatorzy informują o możliwości zorganizowania stoisk firmowych i reklamowych.

Aktualne informacje o konferencji będą zamieszczane na stronie SITK RP Oddział w Krakowie

© Copyright 2024 SITK RP Oddział w Krakowie - All Rights Reserved