PARTNERZY

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PROJEKTOWANIU, BUDOWIE I EKSPLOATACJI INFRASTRUKTURY DROGOWEJ MIAST,
METROPOLII I REGIONÓW

PARTNER ZŁOTY

- logotyp umieszczony:
   > w materiałach konferencyjnych: ramowy program konferencji, szczegółowy program konferencji,
   wydawnictwo konferencyjne
   > na stronie konferencji wraz z przekierowaniem do strony Firmy
   > na slajdach prezentacji podczas otwarcia konferencji
- wyczytanie sponsora przez prowadzącego
- 2 roll-upy na sali konferencyjnej
- stoisko wystawowe w budynku konferencyjnym
- materiały reklamowe dla uczestników
- 20 minut czasu promocyjnego na prezentację firmy podczas konferencji z gwarancją wygłoszenia w I dniu konferencji
- 1 strona B5 reklamy kolorowej w wydawnictwie konferencyjnym

Koszt pakietu: 8 000 zł + VAT 23%

PARTNER OFICJALNY

- logotyp umieszczony:
   > w materiałach konferencyjnych: ramowy program konferencji, szczegółowy program konferencji,
   wydawnictwo konferencyjne
   > na stronie konferencji wraz z przekierowaniem do strony Firmy
   > na slajdach prezentacji podczas otwarcia konferencji
- 1 roll-up na sali konferencyjnej
- stoisko wystawowe w budynku konferencyjnym
- materiały reklamowe dla uczestników
- 15 minut czasu promocyjnego na prezentację firmy podczas konferencji

Koszt pakietu: 5 000 zł + VAT 23%

PARTNER

- logotyp umieszczony:
   > w materiałach konferencyjnych: ramowy program konferencji, szczegółowy program konferencji,
   wydawnictwo konferencyjne
   > na stronie konferencji wraz z przekierowaniem do strony Firmy
   > na slajdach prezentacji podczas otwarcia konferencji
- roll-up na sali konferencyjnej
- materiały reklamowe dla uczestników
- 15 minut czasu promocyjnego na prezentację firmy podczas konferencji

Koszt pakietu: 3 000 zł + VAT 23%

Istnieje możliwość negocjacji warunków cenowych. Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela Janina Mrowińska SITK RP Oddział w Krakowie tel. 12 658 93 74, e-mail: janina.mrowinska@sitkrp.org.pl

© Copyright 2024 SITK RP Oddział w Krakowie - All Rights Reserved