TEMATYKA

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PROJEKTOWANIU, BUDOWIE I EKSPLOATACJI INFRASTRUKTURY DROGOWEJ MIAST,
METROPOLII I REGIONÓW

TEMATYKA KONFERENCJI

1. Jak odnieść sukces w branży budowlanej - problemy w kształceniu nowego pokolenia w branży drogowej – debata.
2. Innowacje technologiczne w branży drogowej w tym OZE i BIM.
3. Zrównoważone drogi przyszłości: ekologiczne aspekty w projektach drogowych z uwzględnieniem problemu odwodnienia i retencji (zbiorniki infiltracyjne) oraz wymagania zawarte w WIS, dekarbonizacja - proces ograniczenia CO 2 w transporcie drogowym.
4. Bezpieczeństwo na drogach: najnowsze trendy i wyzwania, zmiana przepisów dla uczestników ruchu
kierujących pojazdami innymi niż mechaniczne (rowery, hulajnogi).
5. Rozwój infrastruktury drogowej a rozwój gospodarczy regionów.
6. Najnowsze zmiany w Prawie Budowlanym 2023 i w warunkach technicznych.

© Copyright 2024 SITK RP Oddział w Krakowie - All Rights Reserved