TERMINARZ
i OPŁATY

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PROJEKTOWANIU, BUDOWIE I EKSPLOATACJI INFRASTRUKTURY DROGOWEJ MIAST,
METROPOLII I REGIONÓW

TERMINARZ

29.02.2024 r. - zgłoszenie zamiaru przygotowania artykułów i przesłanie streszczeń
10.03.2024 r. - nadsyłanie pełnych tekstów artykułów do recenzji
29.02.2024 r. - zgłoszenie uczestnictwa wraz z wniesieniem obniżonej opłaty konferencyjnej
20.03.2024 r. - przekazanie decyzji o wynikach recenzji i wprowadzanie ewentualnych korekt do tekstów
22.03.2024 r. - nadsyłanie pozostałych tekstów artykułów i komunikatów
02.04.2024 r. - zgłoszenie uczestnictwa wraz z wniesieniem pełnej opłaty za udział
02.04.2024 r. - pisemne zgłoszenie rezygnacji z uczestnictwa w konferencji
20.03.2024 r. - wysłanie komunikatu nr 2

Ewentualne opóźnienia w stosunku do podanych terminów należy uzgodnić z Organizatorami.

OPŁATA ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI

I Wariant (2 dni – 18-19.04.2024 r.)
Odpłatność za udział 1 osoby w konferencji wynosi 1350zł netto + VAT 23%.

Kwota ta obejmuje:
> wyżywienie (od obiadu 18 kwietnia do obiadu 19 kwietnia),
> przerwy kawowe,
> nocleg z 18.04/19.04.2024 r. (zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych lub 3-osobowych). Istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju 1-osobowym za dodatkową opłatą 250zł netto + VAT 23% za osobę lub możliwość uczestnictwa w konferencji bez noclegu, która wynosi 1230zł netto + VAT 23%,
> uroczystą kolację,
> wydawnictwo konferencyjne.

II Wariant (3 dni – 17-19.04.2024 r.)
Odpłatność za udział 1 osoby w konferencji wynosi 1800zł netto + VAT 23%.

Kwota ta obejmuje:
> wyżywienie (od kolacji 17 kwietnia do obiadu 19 kwietnia),
> przerwy kawowe,
> nocleg z 17.04/18.04/19.04.2024 r. (zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych lub 3-osobowych).
Istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju 1-osobowym za dodatkową opłatą 250zł netto + VAT 23% za osobę za dobę lub możliwość uczestnictwa w konferencji bez noclegu – 1560zł netto + VAT 23%,
> uroczystą kolację,
> koleżeńską kolację,
> wydawnictwo konferencyjne,
> wycieczkę techniczną na północną obwodnicę Krakowa wraz z transportem w dniu 17.04.2024 r. godz. 16.00 wyjazd z hotelu Novum w Niepołomicach.

W przypadku wniesienia opłaty do 29 lutego 2024 r. przysługuje rabat 100,00 zł netto.
Dla członków SITK RP, Administracji Państwowej i Samorządowej, Uczelni oraz aktywnych członków MOIIB przysługuje rabat 100,00 zł netto. Rabaty nie sumują się.


Konferencja odbędzie się w dniach 17-19 kwietnia 2024 roku w Hotelu NOVUM ul. Grunwaldzka
15H, 32-005 Niepołomice. Hotel Novum położony jest w centrum Niepołomic tylko 3,5 km od administracyjnej granicy miasta Krakowa. Budynek zlokalizowany jest przy ulicy Grunwaldzkiej między głównymi traktami komunikacyjnymi miasta w sąsiedztwie Niepołomickiej strefy Ekonomicznej.
Źródło: http://www.hotelnovum.pl/

Do dyspozycji uczestników konferencji bezpłatnie:
> dostęp do Internetu (WiFi i Wlan)
> parking
> wstęp do strefy saun

WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w KONFERENCJI jest REJESTRACJA PRZEZ FORMULARZ ON-LINE oraz dokonanie wpłaty na konto SITK RP Oddział w Krakowie, 30-804 Kraków, ul. Siostrzana 11, Bank PEKAO S.A. nr 43 1240 4722 1111 0000 4859 0666.

Na przelewie prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) konferencji lub numer faktury.

O ewentualnej rezygnacji z uczestnictwa w konferencji prosimy powiadomić Komitet Organizacyjny pisemnie na adres Oddziału do dnia 02.04.2024 r. W przeciwnym wypadku nie będzie możliwy zwrot kosztów uczestnictwa.

© Copyright 2024 SITK RP Oddział w Krakowie - All Rights Reserved