JUBILEUSZOWA V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

NOVDROG'23

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PROJEKTOWANIU, BUDOWIE I EKSPLOATACJI INFRASTRUKTURY DROGOWEJ MIAST, METROPOLII I REGIONÓW

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP
Oddział w Krakowie

przy udziale:

Politechniki Krakowskiej: Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu oraz Katedry Systemów Transportowych                                      

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie

Zarządu Dróg Miasta Krakowa

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego

zaprasza do udziału w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej:

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE
W PROJEKTOWANIU, BUDOWIE
I EKSPLOATACJI INFRASTRUKTURY DROGOWEJ MIAST, METROPOLII
I REGIONÓW - NOVDROG'23

Konferencja odbędzie się w dniach 20 – 21 kwietnia 2023 roku
w Hotelu Novum w Niepołomicach 

Hotel Novum

Grunwaldzka 15H
32-005 Niepołomice 
tel.: +48 12 279 89 00
email: recepcja@hotelnovum.pl

PARTNERSTWO

Miasto Kraków 

PATRONAT HONOROWY

Andrzej Adamczyk

Minister Infrastruktury

Łukasz Kmita

Wojewoda Małopolski

Witold Kozłowski

Marszałek Województwa Małopolskiego

Jacek Paś

Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP

Tomasz Żuchowski

p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

Andrzej Białkiewicz

Rektor Politechniki Krakowskiej

Mariusz Urbański

Dyrektor Naczelny Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

Mirosław Boryczko

Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

INSTYTUT BADAWCZY DRÓG i MOSTÓW

Małopolska - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie

PARTNERZY MERYTORYCZNI

Barbara Dzieciuchowicz 

Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa

Jan Styliński

Prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa

Zbigniew Kotlarek

Prezes Polskiego Kongresu Drogowego

Andrzej Wyszyński

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych                         

Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Polski Związek Pracodawców Budownictwa

Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych

Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy PKD

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa

KOMITET NAUKOWO-PROGRAMOWY

prof. dr hab. inż.
Andrzej Szarata

Politechnika Krakowska
Przewodniczący

prof. dr hab. inż.
Marek Cała 

Akademia Górniczo-Hutnicza

prof. dr hab. inż.
Stanisław Gaca 

Politechnika Krakowska

prof. dr hab. inż.
Piotr Olszewski

Politechnika Warszawska

prof. dr hab. inż.
Elżbieta Pilecka 

Politechnika Krakowska

prof. dr hab. inż.
Tomasz Siwowski 

Politechnika Rzeszowska

prof. dr hab. inż.
Wiesław Starowicz 

Politechnika Krakowska

prof. dr hab. inż.
Antoni Szydło

Politechnika Wrocławska                         

dr hab. inż.
Janusz Bohatkiewicz
prof. PK 

Politechnika Krakowska

dr hab. inż.
Kazimierz Jamroz
prof. PG

Politechnika Gdańska

dr hab. inż.
Jadwiga Królikowska
prof. PK 

Politechnika Krakowska

dr hab. inż.
Maciej Kruszyna
prof. PWr

Politechnika Wrocławska

dr hab. inż.
Michał Strach
prof. AGH 

Akademia Górniczo-Hutnicza

dr inż.
Piotr Zieliński

Politechnika Krakowska

KOMITET ORGANIZACYJNY

FunkcjaOsoba
PrzewodniczącaBeata Toporska
Zastępca PrzewodniczącejAnna Reszczyk
Sekretarz organizacyjnyJanina Mrowińska
CzłonkowiePiotr Buczek
Robert Jakubiak
Anna Karpierz
Halina Rogowska
Robert Szota
Patryk Zakrzewski

PATRONAT MEDIALNY

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

TRANSPORT MIEJSKI
i REGIONALNY

DROGOWNICTWO

PORTAL DROGOWY

NBI CZASOPISMO

NBI MEDIA

MAGICZNY KRAKÓW

Magazyn BTA

MOSTY

DROGI PUBLICZNE

MAGAZYN AUTOSTRADY

PARTNER OFICJALNY KONFERENCJI

PARTNER KONFERENCJI