KONTAKT

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PROJEKTOWANIU, BUDOWIE I EKSPLOATACJI INFRASTRUKTURY DROGOWEJ MIAST, METROPOLII I REGIONÓW

SEKRETARIAT KONFERENCJI

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie
ul. Siostrzana 11, 30-804 Kraków

tel: 12 658-93-72, tel. 12 658-93-74

e-mail: anna.karpierz@sitkrp.org.pl

Materiały do publikacji prosimy przesyłać na adres e-mail: pbuczek@pk.edu.pl