TEMATYKA

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PROJEKTOWANIU, BUDOWIE I EKSPLOATACJI INFRASTRUKTURY DROGOWEJ MIAST, METROPOLII I REGIONÓW

I. Zmiany legislacyjne w branży drogowej

1.1 Koniunktura w budownictwie branży drogowej w świetle aktualnej sytuacji geopolitycznej
1.2 Zmiany w prawie dotyczące dróg publicznych i nowe wytyczne WR-D jako dokumenty promujący „dobrą praktykę” 
1.3 Prawo zamówień publicznych w praktyce 
1.4 Destrukt asfaltowy w świetle Rozporządzenia Ministra Klimatu o utracie przez destrukt statusu odpadu
5. Zmiany legislacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego

II. Innowacyjności w drogownictwie

2.1 Stosowanie OZE w drogownictwie wraz z zastosowaniem magazynów energii
2.2 Rola BIM w procesie projektowania i zarządzania infrastrukturą drogową
2.3 Cyfryzacja w budowie i zarządzaniu infrastrukturą drogową (BIM, systemy informatyczne, PMS itp.)
2.4 Systemy cyfrowej inspekcji inwestycji drogowych (np. z zastosowaniem bezzałogowych statków powietrznych, sensorów monitorujących zarówno infrastrukturę, jak i pracowników obsługujących inwestycję)

III. Planowanie i perspektywa realizacji poszczególnych Programów

3.1 Plany inwestycyjne branży drogowej
3.2 Realizacja Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021 - 2024
3.3 Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku
3.4 Wojewódzki Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla Województwa Małopolskiego na lata 2021-2030
3.5 Doświetlenia przejść dla pieszych w poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego jako integralny element programów BRD
3.6 Generalny Pomiar Ruchu Drogowego i jego zastosowania.

IV. Technologie w drogownictwie

4.1 Warunki gruntowe a projektowanie oraz budowa dróg i obiektów drogowych
4.2 Technologie nawierzchni drogowych
4.3 Projektowanie, budowa i eksploatacja liniowej i punktowej infrastruktury drogowej w tym tuneli
komunikacyjnych i sieci tramwajowych (zintegrowanej z drogami kołowymi)
4.4 Odwodnienie dróg, ulic, lotnisk, parkingów i placów
4.5 Ochrona środowiska

V. Wyzwania w kształceniu kadry drogowej na uczelniach w świetle nowych wytycznych
dotyczących zmian w projektowaniu.