PAKIET PARTNERSKI

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PROJEKTOWANIU, BUDOWIE I EKSPLOATACJI INFRASTRUKTURY DROGOWEJ MIAST, METROPOLII I REGIONÓW

SITK RP Oddział w Krakowie składa propozycje promocji podczas Konferencji NOVDROG'23.

PARTNER ZŁOTY

1. logotyp umieszczony:

- w materiałach konferencyjnych: ramowy program konferencji, szczegółowy program konferencji, wydawnictwo konferencyjne
- na stronie konferencji wraz z przekierowaniem do strony Firmy
- na slajdach prezentacji podczas otwarcia konferencji

2. wyczytanie sponsora przez prowadzącego  

3. 2 roll-upy na sali konferencyjnej

4. stoisko wystawowe w budynku konferencyjnym  

5. materiały reklamowe dla uczestników

6. 20 minut czasu promocyjnego na prezentację firmy podczas konferencji z gwarancją wygłoszenia w I dniu konferencji

7. 1 strona B5 reklamy kolorowej w wydawnictwie konferencyjnym 

8. bezpłatny udział 2 przedstawicieli Firmy w konferencji.

Koszt pakietu: 10 000 zł + VAT 23%

PARTNER OFICJALNY

1. logotyp umieszczony:

- w materiałach konferencyjnych: ramowy program konferencji, szczegółowy program konferencji, wydawnictwo konferencyjne
- na stronie konferencji wraz z przekierowaniem do strony Firmy
- na slajdach prezentacji podczas otwarcia konferencji

2. 1 roll-up na sali konferencyjnej

3. stoisko wystawowe w budynku konferencyjnym

4. materiały reklamowe dla uczestników

5. 15 minut czasu promocyjnego na prezentację firmy podczas konferencji
bezpłatny udział 2 przedstawicieli Firmy w konferencji.

Koszt pakietu: 7 000 zł + VAT 23%

PARTNER

1. logotyp umieszczony:

- w materiałach konferencyjnych: ramowy program konferencji, szczegółowy program konferencji, wydawnictwo konferencyjne
- na stronie konferencji wraz z przekierowaniem do strony Firmy
- na slajdach prezentacji podczas otwarcia konferencji

2. roll-up na sali konferencyjnej

3. materiały reklamowe dla uczestników

4. 15 minut czasu promocyjnego na prezentację firmy podczas konferencji
bezpłatny udział 1 przedstawiciela Firmy w konferencji.

Koszt pakietu: 4 000 zł + VAT 23%


Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela Janina Mrowińska SITK RP Oddział w Krakowie tel. 12 658 93 74 e-mail: janina.mrowinska@sitkrp.org.pl

Organizatorzy przewidują negocjacje zakresu sponsoringu oraz ceny.