TERMINARZ
i OPŁATY

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PROJEKTOWANIU, BUDOWIE I EKSPLOATACJI INFRASTRUKTURY DROGOWEJ MIAST, METROPOLII I REGIONÓW

TERMINARZ

- zgłoszenie zamiaru przygotowania artykułów i przesłanie streszczeń 28.02.2023 r.

- nadesłanie pełnych tekstów artykułów do recenzji 20.03.2023 r.

- zgłoszenie uczestnictwa wraz z wniesieniem obniżonej opłaty konferencyjnej 28.02.2023 r.

- przekazanie decyzji o wynikach recenzji i wprowadzanie ewentualnych
korekt do tekstów 30.03.2023 r.

- nadsyłanie pozostałych tekstów artykułów i komunikatów 27.03.2023 r.

- zgłoszenie uczestnictwa wraz z wniesieniem pełnej opłaty za udział 11.04.2023 r.

- pisemne zgłoszenie rezygnacji z uczestnictwa w konferencji 03.04.2023 r.

- wysłanie komunikatu nr 2 30.03.2023 r.

Ewentualne opóźnienia w stosunku do podanych terminów należy uzgodnić z Organizatorami.

OPŁATA ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI

Odpłatność za udział 1 osoby w konferencji wynosi 1.190,00 zł netto + VAT 23%.
W przypadku wniesienia opłaty do 28 lutego 2023 r. przysługuje rabat 100,00 zł i obowiązuje opłata obniżona w wysokości 1.090,00 zł + 23% VAT.

Kwota ta obejmuje:

- wyżywienie (od obiadu 20 kwietnia do obiadu 21 kwietnia),

- przerwy kawowe,

- nocleg z 20.04/21.04 (zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych lub 3-osobowych),
istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju 1 - osobowym za dodatkową opłatą
180,00 zł netto + VAT 23% za osobę,

- uroczystą kolację,

- wycieczkę,

- wydawnictwo konferencyjne.

Konferencja odbędzie się w dniach 20-21 kwietnia 2023 roku w Hotelu NOVUM
ul. Grunwaldzka 15H, 32-005 Niepołomice.

Hotel Novum położony jest w centrum Niepołomic tylko 3,5 km od administracyjnej granicy miasta Krakowa. Budynek zlokalizowany jest przy ulicy Grunwaldzkiej między głównymi traktami komunikacyjnymi miasta w sąsiedztwie Niepołomickiej strefy Ekonomicznej. -> Źródło: http://www.hotelnovum.pl/

Do dyspozycji uczestników konferencji bezpłatnie:

- dostęp do Internetu (WiFi i Wlan)

- parking

WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w KONFERENCJI jest przesłanie wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA (e-mailem lub rejestracji on-line) oraz dokonanie wpłaty 1.190,00 + VAT 23% za osobę na konto SITK RP Oddział w Krakowie, 30-804 Kraków, ul. Siostrzana 11, Bank PEKAO S.A. nr 43 1240 4722 1111 0000 4859 0666 w terminie do 11 kwietnia 2023 roku.

Przy wpłacie do 28 lutego 2023 roku przysługuje rabat w wysokości 100,00 zł, cena po rabacie 1.090,00 zł + VAT 23% za osobę.

Na przelewie prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) konferencji lub numer faktury VAT

O ewentualnej rezygnacji z uczestnictwa w konferencji prosimy powiadomić Komitet Organizacyjny pisemnie na adres Oddziału do dnia 03.04.2023 r. W przeciwnym wypadku nie będzie możliwy zwrot kosztów uczestnictwa.