KONTAKT

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA W TRANSPORCIE SZYNOWYM NOVKOL’23

ORGANIZATORZY - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie przy udziale Politechniki Krakowskiej – Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu, PKP Polskich Linii Kolejowych S.A, Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie

SEKRETARIAT

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie
ul. Siostrzana 11, 30-804 Kraków
tel: (12) 658-93-72, (12) 658-93-74
e-mail: anna.karpierz@sitkrp.org.pl lub janina.mrowinska@sitkrp.org.pl

Zgłoszenia, streszczenia i artykuły oraz całą korespondencję związaną z zagadnieniami
naukowymi prosimy przesyłać na adres: konferencja.nowoczesne@gmail.com

© Copyright 2023 SITK RP Oddział w Krakowie - All Rights Reserved