PARTNERZY

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA W TRANSPORCIE SZYNOWYM NOVKOL'23

ORGANIZATORZY - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie przy udziale Politechniki Krakowskiej – Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu, PKP Polskich Linii Kolejowych S.A, Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie

CENNIK

roll-up w sali konferencyjnej na ścianie z ekranem (szerokości do 1 metra) 2100,00 zł

roll-up w pozostałej części sali konferencyjnej (szerokości do 1 metra) 1400,00 zł

roll-up w budynku konferencyjnym, ewentualnie inne materiały konferencyjne
o długości 1 m i szerokości do 0,5 m (np. półki z broszurami) w pozostałej lokalizacji 800,00 zł

1 m2 powierzchni wystawowej w budynku (minimum 2 × 1,5 m = 3m 2 ) 800,00 zł

1 minuta czasu promocyjnego (prelekcja, film) w 1-wszym dniu konferencji 450,00 zł

1 minuta czasu promocyjnego (prelekcja, film) w 2-gim dniu konferencji sesje
przedpołudniowe 250,00 zł

1 minuta czasu promocyjnego (prelekcja, film) w 2-gim dniu konferencji sesje
popołudniowe 150,00 zł

1 strona B5 reklamy lub oferty handlowej w wydawnictwie konferencyjnym:
- czarno-biała 700,00 zł
- kolorowa 1350,00 zł
- reklama na okładkę - do negocjacji

materiały reklamowe dla uczestników (folder) 650,00 zł

materiały reklamowe dla uczestników (pakiet broszur) 1300,00 zł

Logotyp na stronie konferencji z przekierowaniem do strony Firmy 350,00 zł

sponsoring – do negocjacji

Do powyższych cen należy doliczyć należny podatek VAT w wysokości 23 %

Firmy, których wpłata z części komercyjnej ogółem wyniesie powyżej 4000,00 zł netto będą przez
organizatorów traktowane jako Oficjalni Partnerzy Konferencji.
Złoty Partner Konferencji to Firma, której wpłata ogółem z części komercyjnej wyniesie powyżej 12000,00 zł netto.
Istnieje możliwość uzyskania statusu Generalnego Partnera Konferencji lub Diamentowego Partnera Konferencji na indywidualnie uzgodnionych warunkach z organizatorem.

Istnieje możliwość negocjacji warunków cenowych.

POTWIERDZENIE UDZIAŁU

Firmom, które prześlą kartę zgłoszenia organizatorzy przekażą potwierdzenie z przyjętym zakresem
udziału oraz prześlą fakturę.

Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela Janina Mrowińska – Sekretarz Konferencji
tel. 12 658 93 74, 530 944 118 e-mail: janina.mrowinska@sitkrp.org.pl

© Copyright 2023 SITK RP Oddział w Krakowie - All Rights Reserved