TERMINARZ
i OPŁATY

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA W TRANSPORCIE SZYNOWYM NOVKOL'23

ORGANIZATORZY - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie przy udziale Politechniki Krakowskiej – Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu, PKP Polskich Linii Kolejowych S.A, Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie

TERMINARZ

zgłoszenie udziału w konferencji z wystąpieniem, artykułem i przesłanie streszczeń 30.09.2023 r.
nadsyłanie pełnych tekstów artykułów do recenzji NIEPRZEKRACZALNY 15.10.2023 r.
nadsyłanie pozostałych tekstów artykułów i komunikatów 31.10.2023 r.
zgłoszenie udziału w konferencji bez wygłaszania prezentacji i publikacji artykułu 10.10.2023 r.
przesłanie opłaty za udział w konferencji 10.10.2023 r.
pisemne zgłoszenie rezygnacji z uczestnictwa w konferencji 03.11.2023 r.
wysłanie komunikatu nr 2 10.11.2023 r.

Ewentualne opóźnienia w stosunku do podanych terminów należy uzgodnić z Organizatorami.

OPŁATA ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI

Odpłatność za udział 1 osoby w konferencji wynosi 2350,00 zł netto + VAT 23%. Kwota ta obejmuje:

- wyżywienie (od obiadu 29 listopada do obiadu 01 grudnia),

- noclegi z 29.11/30.11 i 30.11/01.12 (zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych i 3-osobowych),
Istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju 1-osobowym za dodatkową opłatą 600 zł netto + VAT 23% /osobę/za 2 doby. Przy wyborze zakwaterowania w Hotelu Nosalowy Dwór*** (pokoje 1 i 2-osobowe) przysługuje rabat 100,00 zł od kwoty podstawowej,

- uroczystą kolację,

- koleżeńską kolację,

- transport na trasie Kraków – Zakopane (tam i powrót),

- wycieczkę techniczną,

- materiały konferencyjne.

Przy uczestnictwie z jednej firmy minimum 10 osób istnieje możliwość negocjacji rabatu. Dla Członków SITK RP, Przedstawicieli PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Administracji Państwowej i Samorządowej oraz Uczelni 10% zniżki.

Konferencja odbędzie się w Hotelu NOSALOWY DWÓR RESORT & SPA ul. Balzera 21 D, 34-500 Zakopane. NOSALOWY DWÓR RESORT & SPA to kompleks hotelowy położony nieopodal Centrum Narciarskiego Nosal.

Do dyspozycji uczestników konferencji bezpłatnie:
– internet dostępny w każdym pokoju oraz w części konferencyjnej i ogólnodostępnej,
– parking niestrzeżony.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w KONFERENCJI jest wypełnienie FORMULARZA ON-LINE oraz dokonanie wpłaty 2350,00 + VAT 23% za osobę na konto SITK RP Oddział w Krakowie, 30-804 Kraków, ul. Siostrzana 11, Bank PEKAO S.A. nr 43 1240 4722 1111 0000 4859 0666 w terminie do 10 października 2023 roku.

Na przelewie prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) konferencji lub numer faktury VAT.

O ewentualnej rezygnacji z uczestnictwa w konferencji prosimy powiadomić Komitet Organizacyjny pisemnie na adres Oddziału do dnia 03.11.2023 r. W przeciwnym wypadku nie będzie możliwy zwrot kosztów uczestnictwa.

© Copyright 2023 SITK RP Oddział w Krakowie - All Rights Reserved