Install this webapp on your device: tap and then Add to homescreen.

NOVKOL 2022

Nowoczesne Technologie i Systemy Zarządzania
w Transporcie Szynowym

ORGANIZATORZY:
- SITK RP Oddział w Krakowie
- Politechnika Krakowska - Katedra Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu
- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
- Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
w Krakowie

Konferencja - NOVKOL'22
30 listopada - 2 grudnia 2022
HOTEL NOSALOWY DWÓR
RESORT & SPA ZAKOPANE

Patronat Honorowy

Andrzej Adamczyk

Minister Infrastruktury*

Łukasz Kmita

Wojewoda Małopolski*

Witold Kozłowski

Marszałek Województwa Małopolskiego*

Ignacy Góra

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego*

Tadeusz Ryś

Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych*

Ireneusz Merchel

Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.*

Adam Wielądek

Honorowy Przewodniczący UIC*

Andrzej Gołaszewski

Prezes Honorowy SITK RP

Jacek Paś

Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP**Organizatorzy wystąpili o objęcie patronatem honorowym

Komitet Naukowy

prof. dr hab. inż. Danuta Bryja

Politechnika Wrocławska*

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Czyczuła

Politechnika Krakowska

prof. dr hab. inż. Juliusz Engelhardt

Uniwersytet Szczeciński

prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak

Politechnika Krakowska

dr inż. Lucjan Janas, prof. PRz

Politechnika Rzeszowska*

prof. dr hab. inż. Kazimierz Kłosek

Politechnika Śląska

dr inż. Andrzej Kochan

Politechnika Warszawska

prof. dr hab. Piotr Kozioł

Politechnika Krakowska

prof. dr hab. inż. Marek Krużyński

Politechnika Wrocławska

dr hab. inż. Andrzej Massel

Instytut Kolejnictwa

prof. dr hab. inż. Waldemar Nowakowski

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny*

prof. dr hab. inż. Elżbieta Pilecka

Politechnika Krakowska

prof. dr hab. inż. Marek Sitarz

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej*

prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz

Politechnika Krakowska

prof. dr hab. inż. Michał Strach

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata

Politechnika Krakowska

prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w
Krakowie

prof. dr hab. inż. Kazimierz Towpik

Politechnika Warszawska*

prof. dr hab. Paweł Wajda (Adwokat)

Of Counsel Baker & McKenzie Krzyzowski i Wspólnicy
sp.k.

prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski

Uniwersytet Zielonogórski

*Organizatorzy wystąpili o zgodę

Komitet Organizacyjny

Józefa Majerczak

Przewodnicząca

Janina Mrowińska

Sekretarz organizacyjny

Beata Blak

Członkowie

Marek Błeszyński

Jerzy Hydzik

Anna Karpierz

Sergiusz Lisowski

Zbigniew Marzec

Karol Nędza

Michał Patla

Sabina Puławska-Obiedowska

Stanisław Waligóra

Józef Wieczorek

Włodzimierz Żmuda

Patronat Medialny

Transport Miejski i Regionalny

https://tmir.sitk.org.pl

Złoty Partner Konferencji

S. i A. Pietrucha Sp. z o.o. | Pietrucha Group

98-235 Błaszki, POLAND, ul. Przemysłowa 10
https://www.pietrucha.pl

Oficjalny Partner Konferencji

Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych
STRUNBET Sp. z o. o.

33-121 Bogumiłowice 299
Zjazd z autostrady A4 na Tarnów – Mościce
http://www.strunbet.pl/