TERMINARZ i OPŁATY

Nowoczesne Technologie i Systemy Zarządzania
w Transporcie Szynowym 2022

ORGANIZATORZY:
- SITK RP Oddział w Krakowie
- Politechnika Krakowska - Katedra Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu
- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
- Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
w Krakowie

Konferencja - NOVKOL'22
30 listopada - 2 grudnia 2022
HOTEL NOSALOWY DWÓR
RESORT & SPA ZAKOPANE

Terminarz
zgłoszenie udziału w konferencji z wystąpieniem, artykułem i przesłanie streszczeń 30.09.2022 r.

nadsyłanie pełnych tekstów artykułów do recenzji NIEPRZEKRACZALNY 15.10.2022 r.

nadsyłanie pozostałych tekstów artykułów i komunikatów 31.10.2022 r.

zgłoszenie udziału w konferencji bez wygłaszania prezentacji i publikacji artykułu 20.10.2022 r.

przesłanie opłaty za udział w konferencji 20.10.2022 r.

pisemne zgłoszenie rezygnacji z uczestnictwa w konferencji 15.11.2022 r.

wysłanie komunikatu nr 2 15.11.2022 r.

Ewentualne opóźnienia w stosunku do podanych terminów należy uzgodnić z Organizatorami.

W przypadku zaistnienia sytuacji nadzwyczajnych (np. pandemii) terminy podane w Komunikacie mogą ulec zmianie, o czym niezwłocznie poinformujemy.
Opłata
Odpłatność za udział 1 osoby w konferencji wynosi 1950,00 zł netto + VAT 23% .
Kwota ta obejmuje:

- wyżywienie (od obiadu 30 listopada do obiadu 02 grudnia),

- noclegi z 30.11/01.12 i 01.12/02.12 (zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych), Istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju 1-osobowym za dodatkową opłatą 550 zł netto + VAT 23% /osobę/za 2 doby, 

- uroczystą kolację,

- koleżeńską kolację,

- transport na trasie Kraków – Zakopane (tam i powrót),

- wycieczkę techniczną,

- materiały konferencyjne,
Konferencja odbędzie się w Hotelu NOSALOWY DWÓR RESORT & SPA ul. Balzera 21 D, 34-500 Zakopane. NOSALOWY DWÓR RESORT & SPA to kompleks hotelowy położony nieopodal Centrum Narciarskiego Nosal.

Do dyspozycji uczestników konferencji bezpłatnie:

– internet dostępny w każdym pokoju oraz w części konferencyjnej i ogólnodostępnej,

– parking niestrzeżony.

Rabaty

Przy uczestnictwie z jednej firmy minimum 10 osób istnieje możliwość negocjacji rabatu.

5%

Dla Członków SITK RP

10%

Dla Członków Oddziału SITK RP w Krakowie

10%

Dla Przedstawicieli PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

5%

Dla Przedstawicieli Administracji Państwowej i Samorządowej oraz Uczelni

Warunki
Warunkiem uczestnictwa w KONFERENCJI jest przesłanie KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA na e-mail lub rejestracja przez FORMULARZ ON-LINE oraz dokonanie wpłaty 1950,00 + VAT 23% za osobę na konto SITK RP Oddział w Krakowie, 30-804 Kraków, ul. Siostrzana 11, Bank PEKAO S.A. nr 43 1240 4722 1111 0000 4859 0666 w terminie do 20 października 2022 roku.

Na przelewie prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) konferencji lub numer faktury VAT

O ewentualnej rezygnacji z uczestnictwa w konferencji prosimy powiadomić Komitet Organizacyjny pisemnie na adres Oddziału do dnia 15.11.2022 r. W przeciwnym wypadku nie będzie możliwy zwrot kosztów uczestnictwa.