KONTAKT

Nowoczesne Technologie i Systemy Zarządzania
w Transporcie Szynowym 2022

ORGANIZATORZY:
- SITK RP Oddział w Krakowie
- Politechnika Krakowska - Katedra Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu
- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
- Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
w Krakowie

Konferencja - NOVKOL'22
30 listopada - 2 grudnia 2022
HOTEL NOSALOWY DWÓR
RESORT & SPA ZAKOPANE

SEKRETARIAT
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie
ul. Siostrzana 11, 30-804 Kraków

tel: (12) 658-93-72, (12) 658-93-74

e-mail: anna.karpierz@sitkrp.org.pl lub janina.mrowinska@sitkrp.org.pl 
Materiały do publikacji prosimy przesyłać na adres e-mail: konferencja.nowoczesne@gmail.com