SPONSORZY

Nowoczesne Technologie i Systemy Zarządzania
w Transporcie Szynowym 2022

ORGANIZATORZY:
- SITK RP Oddział w Krakowie
- Politechnika Krakowska - Katedra Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu
- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
- Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
w Krakowie

Konferencja - NOVKOL'22
30 listopada - 2 grudnia 2022
HOTEL NOSALOWY DWÓR
RESORT & SPA ZAKOPANE

OFERTA

roll-up w sali konferencyjnej na ścianie z ekranem (szerokości do 1 metra) 1950,00 zł


roll-up w pozostałej części sali konferencyjnej (szerokości do 1 metra) 1300,00 zł


roll-up w budynku konferencyjnym, ewentualnie inne materiały konferencyjne o długości 1 m i szerokości do 0,5 m (np. półki z broszurami) w pozostałej lokalizacji 700,00 zł


1 m2 powierzchni wystawowej w budynku (minimum 2 × 1,5 m = 3m2) 700,00 zł


1 minuta czasu promocyjnego (prelekcja, film) w 1-wszym dniu konferencji 350,00 zł


1 minuta czasu promocyjnego (prelekcja, film) w 2-gim dniu konferencji sesje
przedpołudniowe 200,00 zł


1 minuta czasu promocyjnego (prelekcja, film) w 2-gim dniu konferencji sesje
popołudniowe 100,00 zł


1 strona B5 reklamy lub oferty handlowej w wydawnictwie konferencyjnym:
    • czarno-biała - 600zł
    • kolorowa - 1200zł
    • reklama na okładkę - do negocjacji      


materiały reklamowe dla uczestników (folder) 600,00 zł


materiały reklamowe dla uczestników (pakiet broszur) 1200,00 zł


Logotyp na stronie konferencji z przekierowaniem do strony Firmy 300,00 zł


sponsoring – kwota wg uzgodnień - do negocjacji


Do powyższych cen należy doliczyć należny podatek VAT w wysokości 23 % .


Firmy, których wpłata z części komercyjnej ogółem wyniesie powyżej 3000,00 zł netto będą przez organizatorów traktowane jako Oficjalni Partnerzy Konferencji.


Złoty Partner Konferencji to Firma, której wpłata ogółem z części komercyjnej wyniesie powyżej 10 000,00 zł netto.


Istnieje możliwość uzyskania statusu Generalnego Partnera Konferencji lub Diamentowego Partnera Konferencji na indywidualnie uzgodnionych warunkach z organizatorem.


Istnieje możliwość negocjacji w/w warunków promocji.


Potwierdzenie udziału: 
Firmom, które prześlą kartę zgłoszenia organizatorzy przekażą potwierdzenie z przyjętym zakresem udziału oraz prześlą fakturę.


Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela Janina Mrowińska – Sekretarz Konferencji 
tel. 12 658 93 74, 530 944 118 e-mail: janina.mrowinska@sitkrp.org.pl